informatiki
Aktualno

»Tudi informatiki smo zelo družabna bitja«

Poleg vedno bolj specializiranih tehničnih znanj so tudi za podjetja, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, čedalje pomembnejše tudi druge, mehkejše veščine, kot sta komuniciranje in javno nastopanje.

Nekaj teh podjetij smo povprašali, s kakšnimi znanji po novem »opremljajo« informatike in kako občutijo delo na daljavo tudi z vidika pomanjkanja človeškega stika.

Za kadre v IT-podjetjih velja, da pri njih največ štejejo zgolj tehnična znanja. Kot ugotavljamo s predstavniki podjetij Adacta, Unistar, Smart Com in SRC, se to ni spremenilo. A kot poudarjajo, vedno hitrejše spremembe, tudi v luči nove realnosti, v panogi spremljajo spremembe tudi v znanjih. Informatike, še posebej posameznike na vodstvenih položajih, podjetja vedno bolj izobražujejo na področju t. i. mehkih veščin, kot so komuniciranje, javno nastopanje in psihologija. Neločljiv del nove realnosti pa je tudi delo od doma, s katerim smo se hočeš nočeš morali spoprijeti vsi. Podjetja naših sogovornikov s prilagoditvijo delovnih procesov niso imela težav, za nekatere je bilo 2020 celo najboljše poslovno leto. So pa za MM izpostavili tako prednosti kot tudi slabosti, ki so spremljale minulo leto. Če se prednosti večinoma nanašajo na optimizacijo procesov, pa so slabosti veliko bolj univerzalne – med njimi je na prvem mestu pomanjkanje človeškega stika.

Unistar PRO: Še vedno so najpomembnejše kompetence 

Po izkušnjah Erdisa Škrgića, direktorja prodaje v podjetju Unistar PRO, zaradi hitrosti razvoja tehnologije prihaja do pomanjkanja kompetentnega kadra in s tem se povečujejo tudi tveganja na področju IT. »Organizacije, katerih osnovna dejavnost ni IT, navadno iščejo sodelavce na IT-področju s širšim spektrom znanj z namenom učinkovitejšega izkoristka kadra, kar pa prinaša vidno pomanjkanje strokovnjakov in težave pri razvoju informacijskega okolja in reševanju težav,« pojasnjuje. V podjetju UnistarPRO kot ponudniku IT-storitev zato sistematično razvijajo specialistična znanja za vsak segment poslovnega informacijskega okolja posebej, ki jih skozi sorodne segmente povezujejo v smiselno celoto. »Menim, da na IT-področju še vedno večino teže nosijo naše kompetence, se pa trudimo, da pri predstavitvah rešitev našim strankam v kar največji meri znižamo kompleksnost in učinke, ki jih prinašajo rešitve, predstavimo na transparenten in razumljiv način,« je povedal Škrgić.

erdis skrgic

»Organizacije, katerih osnovna dejavnost ni IT, navadno iščejo sodelavce na IT-področju s širšim spektrom znanj z namenom učinkovitejšega izkoristka kadra, kar pa prinaša vidno pomanjkanje strokovnjakov in težave pri razvoju informacijskega okolja in reševanju težav,« opaža Erdis Škrgić, direktor prodaje v podjetju Unistar PRO.

Pri prilagajanju na novo delovno resničnost oziroma delo na daljavo po besedah Suzane Pesjak, vodje marketinga in odnosov z javnostmi v podjetju UnistarPRO, niso imeli težav. »Prav nasprotno ugotavljamo, da je lahko delo preko virtualnih sredstev tudi učinkovitejše, seveda s pravilnim pristopom in predpripravljenim načrtom neprekinjenega poslovanja, ki ga pomagamo vzpostaviti tudi  našim naročnikom,« je povedala Pejsakova.

suzana pesjak

»Delo na daljavo je v času zaradi krize, kamor nas je pripeljala epidemija, za marsikoga postalo nova realnost. A v naši organizaciji, kjer smo kot IT-podjetje navajeni dela na daljavo, nismo imeli posebnih težav,« trdi Suzana Pesjak, vodja marketinga in odnosov z javnostmi v Unistarju.

Smart Com: Poleg tehničnih znanj tudi poslovno komuniciranje in javno nastopanje

Strokovnjake s področja informacijskih tehnologij bo po mnenju Kristine Ober, direktorice marketinga v Smart Comu, vedno odlikovalo strokovno in specialistično znanje ter izkušnje s področja, ki ga pokrivajo. »V Smart Comu, kjer smo specializirani za oblikovanje in implementacijo naprednih omrežij in rešitev za kibernetsko varnost, veliko pozornost namenjamo stalnemu mednarodnemu certificiranju, izobraževanju in usposabljanju inženirjev. S tem ohranjamo vrhunsko znanje na hitro razvijajočem se področju. Naši inženirji ne pripravljajo samo tehničnih informacijsko-komunikacijskih rešitev, ampak tesno sodelujejo tudi v marketinških in prodajnih aktivnostih,« je povedala Oberjeva. In ko so del prodajnih in marketinških aktivnosti, morajo biti poleg tehničnih znanj vešči tudi poslovnega komuniciranja, nastopanja in psihologije ter biti sposobni empatije. Strokovnjake interno izobražujejo in delijo znanja s področja javnega nastopanja in prezentiranja, nastopa pred kamerami in digitalnimi mediji, pisanja za splet in profesionalna družbena omrežja, svoja znanja pa nadgrajujejo tudi s pomočjo priznanih zunanjih trenerjev na področjih mehkih veščin. Tehnične strokovnjake so tako preoblikovali v ambasadorje in mnenjske voditelje na področjih, ki jih pokrivajo, s čimer krepijo pozicioniranje podjetja kot zaupanja vrednega in strokovnega partnerja na področju kibernetske varnosti in naprednih omrežij.

»Naj samo izpostavim, da smo konec lanskega leta izvedli našo strokovno konferenco, ki je edinstven dogodek v slovenskem prostoru, namenjen IT-strokovnjakom s področja kibernetske varnosti, omrežnih tehnologiji in poslovno kritičnih sistemov, v neposrednem prenosu preko spleta. Tako moderatorji kot govorci so bili naši in vabljeni tuji tehnični strokovnjaki, postavljeni v novo digitalno covid-situacijo, in so na podlagi predhodnega treninga več kot odlično odigrali svojo vlogo,« je povedala Oberjeva.

Delo od doma so po besedah sogovornice vpeljali zelo hitro, s čimer so zagotovili tudi neprekinjeno poslovanje in zagotavljanje storitev svojim strankam. Poleg tega so že pred pandemijo v marketingu velik del aktivnosti namenjali digitalnemu vsebinskemu marketingu in bili s tem pripravljeni na izvajanje marketinških aktivnosti v novi realnosti. »Med koristmi, ki nam jih je prinesla nova delovna resničnost, je predvsem to, da smo bili še v večji meri prisiljeni iskati inovativne rešitve za izvedbo svojih aktivnosti, da smo v marketingu postali še bolj drzni in inovativni ter predvsem, da smo kljub oddaljenosti ohranili povezanost, sodelovanje in timsko sodelovanje pri doseganju in preseganju zastavljenih ciljev. Slabost, ki bi jo izpostavila, pa je predvsem odsotnost fizičnega stika, saj smo ljudje družbena bitja,« je za MM še povedala Oberjeva.

kristina ober

»Naši inženirji ne pripravljajo samo tehničnih informacijsko-komunikacijskih rešitev, ampak tesno sodelujejo tudi v marketinških in prodajnih aktivnostih. Ko so del prodajnih in marketinških aktivnosti, morajo biti poleg tehničnih znanj vešči tudi poslovnega komuniciranja, nastopanja in psihologije ter sposobni empatije,« pravi Kristina Ober, direktorica marketinga v družbi Smart Com.

Adacta: Razvoj mehkih spretnosti spodbuja tudi vsakodnevno delo

Informacijsko-komunikacijska tehnologija se nenehno razvija in spreminja, poudarja Valerija Marenče, vodja kadrovske službe v Adacti. Po njenih besedah ni nič drugače z veščinami in znanjem, potrebnimi za uspeh v industriji. »V našem podjetju tako poleg tehničnega znanja in poznavanja zavarovalniške industrije zelo cenimo in razvijamo mehke veščine, pri čemer se osredotočamo predvsem na izboljšanje komunikacije, timskega dela in javnega nastopanja,« pojasnjuje sogovornica. S treningom mehkih veščin začnejo že ob uvajanju novozaposlenih. Voden program po besedah sogovornice vsebuje ogromno knjižico vsebin, veliko internega prenosa znanja in individualno mentorstvo. »Razvoj mehkih spretnosti spodbuja tudi naše vsakodnevno delo. Sodobne metodologije zahtevajo veliko mero komunikacije in prilagodljivosti, delo v različnih mednarodnih ekipah pa spoštovanje in odprtost do novih idej, kultur in različnih načinov dela.« Veliko mehkih veščin po izkušnjah sogovornice zaposleni razvijejo spontano, druge s pomočjo strokovnih izobraževanj in tematskih predavanj. »Mehke spretnosti močno vplivajo na organizacijsko klimo, zato smo še posebej veseli, da tudi najbolj tehnično usmerjeni strokovnjaki vse več pozornosti namenjajo razvoju netehničnih spretnosti.«

Glede vpeljave dela na daljavo Valerija Marenče izpostavlja dejstvo, da je narava njihovega dela od nekdaj zahtevala tehnično in organizacijsko pripravljenost na delo na daljavo. Vendar pa sodelovanja z naročniki v tujini in sodelavci z različnih lokacij po njenem mnenju ne gre enačiti z delom od doma. »Domača pisarna ima številne prednosti, a tudi izzivov, ki pa so nas spodbudili, da z veliko mero truda in razumevanja utrdimo vezi med nami. Vse družabne aktivnosti smo prenesli na splet – kave, igre, jogo, kosilo z direktorjem. Vzpostavili smo komunikacijski kanal, kjer zaposleni delijo fotografije domačih pisarn, nasvete in ideje za lažje delo od doma. Hkrati smo poskrbeli za fleksibilen urnik, zamaknili roke, če je bilo potrebno, in svetovali vodjem, kako delati z ekipami na daljavo,« pojasnjuje. Kljub temu, da je bilo leto 2020 za Adacto najboljše poslovno leto do zdaj, za največji dosežek štejejo, da so se med seboj še bolje spoznali, povezali in postali bolj razumevajoči. »Seveda pa tehnologija ne more v popolnosti nadomestiti osebnega stika in tako že komaj čakamo, da se varno vrnemo v pisarne,« sklene sogovornica.

valerija marenče

»Razvoj mehkih spretnosti spodbuja tudi naše vsakodnevno delo. Sodobne metodologije zahtevajo veliko mero komunikacije in prilagodljivosti, delo v različnih mednarodnih ekipah pa spoštovanje in odprtost do novih idej, kultur ter različnih načinov dela,« opaža Valerija Marenče, vodja kadrovske službe v Adacti.

SRC: Tehnologija s prijaznim, človeškim obrazom

Tako kot pri zdravnikih ali inženirjih tudi pri IT-strokovnjakih po besedah Mihe Žerka, predsednika uprave SRC, ni mogoče iti mimo tega, da je za nekoga, ki želi biti v svoji stroki dober, najpomembnejše strokovno znanje. Pomembno je torej, kaj nekdo zna narediti, pa tudi, kako to počne, kar po mnenju sogovornika bolj ali manj enako velja za vse strokovne poklice. »Seveda je razvoj mehkih veščin zelo pomemben pri ustvarjanju in negovanju pozitivne klime v ekipah ter zagotavljanju njene učinkovitosti. Pri nas ni nič drugače, zato tudi spodbujamo tovrstna izobraževanja, ki jih praviloma izvajajo zunanji izvajalci preko predavanj in delavnic. Vključeni so praktično vsi zaposleni. Je pa res, da višje, kot je nekdo v hierarhiji, več tovrstnega izobraževanja je deležen. Razvoj teh veščin je še bolj pomemben za tiste, ki vodijo ljudi. Če povzamem – najbolj se posvečamo naši strokovnosti, a se zraven  vedno trudimo, da tehnologiji dodamo prijazen, človeški obraz,« je povedal.

Tudi v družbi SRC po besedah sogovornika delo od doma ni prineslo veliko težav. Ugotovili so, da nekatere stvari potekajo celo bolje, saj so morali zaradi fizične oddaljenosti veliko nalog bolj natančno opredeliti in poskrbeti za to, da so sodelavci bolje razumeli, kaj pričakujejo drug od drugega. »Občasne tehnične težave so kakšen sestanek podaljšale, ampak v večini primerov smo se dobro znašli. Ugotovili pa smo, da smo v nasprotju s splošnim prepričanjem tudi informatiki zelo družabna bitja in da vsi že komaj čakamo, da se bomo zopet srečevali, družili in delali skupaj v živo,« je še dodal Žerko.

miha žerko

»Delo od doma nam na srečo ni prineslo veliko težav. Ugotovili smo, da nekatere stvari potekajo celo bolje, saj smo morali zaradi fizične oddaljenosti veliko nalog bolj natančno opredeliti in poskrbeti za to, da smo bolje razumeli, kaj pričakujemo drug od drugega. Občasne tehnične težave so kakšen sestanek podaljšale, ampak v večini primerov smo se dobro znašli. Ugotovili pa smo, da smo v nasprotju s splošnim prepričanjem tudi informatiki zelo družabna bitja in da vsi že komaj čakamo, da se bomo zopet srečevali, družili in delali skupaj v živo,« je povedal Miha Žerko, predsednik uprave SRC.

Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, marec 2021, #477. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.

 
484

Naroči se na revijo MM in prihrani do 30%!

Intervju

moynihan
09. 10. 2021

Med številnimi uglednimi mednarodnimi govorci na festivalu kreativnosti Zlati boben bo…

Neuspeh se pogosto stigmatizira in redko slavi kot učna izkušnja. Posledično mnogi odrasli in otroci nimajo zdravega odnosa do neuspeha ali tveganja.

roman
08. 10. 2021

Ob tridesetletnici delovanja agencije Votan komunikacije smo se pogovarjali z njenim…

Filozofije, ki stoji že 30 let, tako kot ne menjaš konja, ki zmaguje, ne gre spreminjati. Pri nas je na prvem mestu kultura, tako v medčloveških kot…

škrabec 2
06. 10. 2021

»Če bi v Evropi za 10 % povečali delež na novo zgrajenih hiš iz lesa, bi količino CO2…

Prepričani smo, da lahko preko paviljona predstavimo tip lesene gradnje, ki vsebuje vsa trajnostna načela, se zmore prilagajati še tako zahtevnim…

Naši avtorji