odvetnik1
Aktualno

S »korona« členom v pogodbah lažje obvladujete nove poslovne podvige

Koronavirus je prekrižal načrte mnogim organizatorjem dogodkov, zato smo pri odvetniku Luki Vrtaču preverili, kako v prihodnje pogodbe in dogovore vključiti »korona člen« za primer, ko mora organizator dogodek odpovedati.

Luka Vrtač pravi, da je organiziranje kongresa, strokovnega srečanja ali seminarja v današnjem »korona svetu« težak posel. »Tako s poslovnega in organizacijskega kot tudi s pravnega vidika smo namreč soočeni s situacijo, o kateri se je do nedavnega 'iskrilo' zgolj ob kakšni razgreti debati teoretikov s tega ali onega področja. Dejstvo je, da je epidemija vstopila v naša življenja in nas v obliki prepovedi opravljanja določenih dejavnosti, omejitvami združevanj ter potovanj soočila doslej neznanimi omejitvami. Vendar gre življenje kljub temu dalje in s tem tudi organizacija tovrstnih dogodkov,« pravi.

luka - odvetnik

V zvezi s tem v nadaljevanju odvetnik navaja usmeritve za urejanje enega od pogostejših vprašanj, s katerim se soočajo organizatorji, ki se glasi: »Ali bomo morali v primeru odpovedi dogodka zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 nositi stroške, povezane z najemom prizorišča?«

Pri sklepanju najemnih razmerij bodite aktivni

Civilno pravo, primarno vsebovano v določilih Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07, OZ), tudi v primeru pasivnih pogodbenih strank, v odvisnosti od okoliščin vsakega konkretnega primera, nedvomno daje odgovor na omenjeno vprašanje, vendar odvetnik priporoča, da smo pri sklepanju najemnih razmerij aktivni in na ta način odgovor na to vprašanje oblikujemo sami v neposrednem dogovoru z najemodajalcem.

Nasvet številka ena je torej, da sklenete pisno pogodbo in se v njej v okviru pogodbene klavzule z najemodajalcem vnaprej dogovorite, kakšne bodo posledice, če iz zgoraj navedenih razlogov pride do odpovedi dogodka. Razlogi za takšno ravnanje so številni: preprečevanje bodočih sporov, izključitev tveganja napačnega razumevanja zakonodaje v fazi sklepanja pogodbe, predvidljivost pogodbenega razmerja, itd. Pri tem v danem primeru ne gre spregledati niti trenutne epidemiološke situacije, v kateri je utemeljeno pričakovati občasno sprejemanje dodatnih omejevalnih ukrepov, ki lahko vplivajo na izvedbo posameznega dogodka.

Izrecno se dogovorite za možnost razveze pogodbe

Drugi nasvet je, da se v okviru pogodbe z najemodajalcem izrecno dogovorite za možnost razveze pogodbe v primeru, da načrtovanega dogodka zaradi ukrepov za obvladovanje oziroma preprečevanje širjenja epidemije ne bo možno organizirati oziroma bo organizacija in izvedba dogodka toliko otežena, da ta za vas kot organizatorja ne bo imela smisla. Pri tem bodite pozorni na sledeče:

- jasno opredelite okoliščine, ki predstavljajo razlog za razvezo pogodbe (npr. obstoj/sprejem strožjih omejitev zbiranja, odreditev obvezne karantene za državljane tretjih držav, sprejem drugih ukrepov, namenjenih preprečevanju širitve in obladovanju epidemije covid-19, zaradi katerih ne bo možno izpeljati dogodka v predvidenem okviru). V zvezi s tem bodite še posebej pozorni na oblikovanje kriterijev za razvezo pogodbe v primeru, ko je dogodek sicer načeloma možno organizirati, vendar organizacija zaradi omejitev z vašega vidika ni smiselna (npr. zaradi omejitve udeležbe na določeno število oseb, prepoved prihoda udeležencev/predavateljev iz tujine, ipd.);

- določite način obveščanja sopogodbenika in način podaje izjave o razdoru pogodbe ter rok za takšno ravnanje (npr. po spletni pošti, naslovljeni na odgovorno osebo najemodajalca, in sicer najpozneje 24 ur pred predvidenim začetkom dogodka);

- jasno določite posledice razdora pogodbe za pravice in obveznosti vsake od strank pogodbe (npr. v primeru razdora pogodbe je vsaka pogodbena stranka v celoti prosta svojih obveznosti, vključno z odgovornostjo za škodo, ki bi zaradi razdora lahko nastala drugi pogodbeni stranki). Če se boste v tem okviru dogovorili za plačilo nadomestila v primeru razdora pogodbe, naj bo takšen dogovor brez izjem in celovito povzet v besedilu pogodbe;

- v okviru pogodbenih določil opredelite vse druge okoliščine, za katere menite, da so pomembne v okviru konkretnega pogodbenega odnosa.

Vsak konkretni primer ima svoje specifične lastnosti

Kot tretji nasvet naš sogovornik poudarja, da so predhodno izpostavljena temeljna izhodišča za pripravo ustrezne pogodbene klavzule, vsak konkretni primer pa ima svoje specifične lastnosti, zaradi česar vam v primeru kakršnega koli dvoma priporoča, da se pred sklenitvijo posamezne pogodbe dodatno posvetujete s pravnim strokovnjakom.

Intervju

leanpay
07. 08. 2020

Janko Medja, ki ga večina Slovencev pozna kot nekdanjega prvega moža NLB, je zdaj…

Leanpay je vezni člen med trgovci oz. ponudniki storitev in potrošniki. Naša storitev obročnega plačila je preprosta – ključno je zmanjševanje trenja…

dali
24. 07. 2020

Dali Bungič je del agencije Luna že dve tretjini njenega obstoja. V njej je začela kot…

Ozrli smo se na doslej prehojeno pot Lune, se dotaknili tako njenih vzponov kot tudi padcev in se posvetili tudi odnosu med »čustvi in številkami«,…

Maja Čander
10. 07. 2020

Maja Čander se je po dolgih letih novinarske kariere podala na samostojno pot in…

Petčlanska ekipa agencije v prvi vrsti stavi na kakovostne vsebine, ki jih zagotavlja preplet njihovih raznolikih znanj, veščin in izkušenj.

Naši avtorji