LCA
Aktualno

Kakšen je LCA oglaševalske akcije?

Z vzponom trajnostne ekonomije je v ospredje prišla tudi metodologija LCA, s katero merimo vpliv izdelka ali storitve na okolje.

S tem dobimo analitične vstopne podatke za okoljsko oblikovanje in zniževanje stroškov ter seveda tudi argumentirane in strokovno izmerjene podatke za komunikacijske in trženjske akcije. Posledično znamo načrtovati trajnostno boljše krožne strategije življenjskega cikla izdelka in graditi ugled blagovne znamke, krepiti odnose z deležniki, argumente vključevati v korporativne strategije pozicioniranja na trgu ipd. In če to vedno bolj pogosto delamo za naše izdelke, je potem smiselno, da to počnemo tudi za naše oglaševalske akcije?

LCA (angl. Life Cycle Assessment) oziroma po slovensko analiza življenjskega cikla izdelka ali storitve je metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov izdelka na okolje, in to v vseh fazah njegovega življenjskega cikla (izraba surovin, predelava materiala, proizvodnja, distribucija, uporaba in scenarij izteka življenjske dobe). Analiza vključuje tako porabo virov, vode in energije kot tudi emisij nevarnih snovi; od CO2 naprej.

Je osnovno orodje za vrednotenje obstoječega izdelka in načrtovanje njegove izboljšave, ki bo imela manjši vpliv na okolje. Je odlično orodje za izbor optimalne vstopne surovine, procesov pridelave/predelave, načinov distribucije, vzpostavljanja krožne strategije ter s tem tudi izvajalcev v dobavni verigi, kadar izdelek ali storitev načrtujemo na novo. Še posebej takrat je metodologija LCA odlična za izbiro med različnimi različicami embalaže, na primer.

Ko govorimo o preprostem izdelku, kot je na primer plastenka pijače, hitro razumemo, kaj pomeni zajem oziroma izraba vstopnih surovin vsakega od elementov te pijače (od embalaže do vsebine), kakšen vpliv ima sam proces pridelave na okolje (in kako ga lahko z znanimi ukrepi zmanjšamo), kako ga distribuiramo (od prevoza samega do njegove organizacije) in kaj se zgodi s plastenko, ko odsluži svojemu namenu (ločevanje, ki ga mora opraviti potrošnik, ponovna uporaba ali recikliranje v novo sekundarno surovino).

Kaj pa, ko pred seboj nimamo izdelka, temveč oglaševalsko akcijo? Apliciranje metodologije LCA je seveda povsem možno in na mestu. Je možno akcijo zasnovati s kar najmanj vpliva na okolje? Jo je možno kot vstopno surovino vrniti v naslednjo akcijo? No, same akcije morda ne, njene elemente ali rezultat pa lahko. Tudi v našem svetu gre razmišljati krožno.

A da v tej debati lahko zaobjamemo celovit pogled, s katerim lahko pričakujemo tudi kakšen konkreten premik v praksi, stopimo korak naprej in osredotočenost LCA na okoljski vidik razširimo z družbenim in ekonomskim. A ohranimo osnovno logiko tega mehanizma; razmišljanje skozi faze, katerih vplivi segajo mnogo dlje kot zgolj v marketinške aktivnosti.

Posvetimo se sami marketinški akciji po logiki LCA skozi prizmo okoljskega, družbenega in ekonomskega polja. Z malce poenostavljenimi fazami dobimo precej jasno sliko, na katerih točkah je potrebno naše konkretno ukrepanje.

Žal celotnega cikla ni mogoče celovito obdelati v enem članku, zato se tokrat posvečam samo prvi fazi, druge, ki jih le bežno omenjam, pa bom podrobneje obdelala v naslednjih številkah revije.

Začnimo torej tam, kjer se rojeva energija vsake marketinške akcije – in to v kar najbolj obširnem smislu. V primeru, ko oglaševalec in agencija nimata še nikakršnega odnosa. Morda se bežno poznata, sta že slišala eden za drugega, se na daljavo bežno spogledovala, a sodelovala še nista. V tem primeru bo vpliv na okolje in družbo večji, kot bi ga sicer imeli pri že vzpostavljenem sodelovanju, čeprav tudi v tem primeru veljajo enake usmeritve.

Faza 1: Zajem vstopnih surovin = kreativni natečaj + brif

Okolje. Prav vsaka aktivnost, ki jo opravimo, pusti določen odtis. Odtis, ki ga naredimo okolju, je dejansko najlažje izmeriti, saj so kalkulatorji za to že dobro razviti. Tudi za našo industrijo – eden od takšnih je npr. tisti od angleške organizacije AdGreen, s katerim lahko precej preprosto dobimo oceno CO2 izpusta naše akcije. Ampak,ključno vprašanje je, kje se ta začne. S prvo mislijo oziroma idejo, da jo potrebujemo?

Vsekakor, saj se s to mislijo ustvari tudi prvo e-poštno sporočilo posamezniku, ki bo sodeloval pri pripravi akcije. In vsako e-poštno sporočilo ima svoj vpliv na okolje. Seveda je odvisno od tega, kakšno je to sporočilo, s katere naprave ga pošiljamo oziroma beremo itd., ampak na splošno veljajo naslednje okvirne številke (vir: Carbon Literacy Project): krajše e-poštno sporočilo brez priponk, ki ga preberete na svojem mobilniku, povzroči za 0,02 g izpustov CO2, če ga sprejmete na prenosnem računalniku, odtisne 0,03 g, daljše sporočilo, ki ga na prenosniku pišemo 10 minut in beremo 3 minute, prav tako na prenosniku, pa povzroči kar 17 g emisij CO2. Kaj pa daljše sporočilo, ki ga 10 minut pišete na računalniku, pošljete 100 ljudem, med katerimi ga en prebere v celoti, preostalih 99 pa samo bežno, v 3 sekundah preleti? Takšno sporočilo bo ustvarilo 26 g emisij CO2. Primer slednjega je kar pogost v naši praksi, že sporočilo za medije, poslano 100 novinarjem, je eden od takšnih primerov.

Če torej razmišljamo o prvi fazi, to je fazi zasnove kreativnega natečaja in ukvarjanja z brifom, moramo misliti na prav vse vplive, ki jih imamo s svojim delom v pisarni na okolje. E-poštnim sporočilom gre seveda dodati porabo elektrike, vode, transport do pisarne in na sestanke, brainstorminge v naravi, porabo pisarniškega materiala ipd., da na koncu dobimo eno skupno ocenjeno številko našega vpliva na okolje. Pogledano še širše, ne gre razmišljati zgolj o emisijah CO2, ampak tudi o vseh ostalih toplogrednih plinih, pa seveda tudi po možnosti tudi o vplivu na izgubo biodiverzitete. Zakaj pa ne, saj lahko s kakšnim divjim brainstomingom na Ljubljanskem barju povzročimo tudi kakšno (nenamerno) škodo živalskim in rastlinskim vrstam. No, morda le ni tako tragično – a vrstica na odkljukici je povsem na mestu, da naši možgani zapopadejo trajnostni način razmišljanja.

Pod črto, s pisarniškim delom resda ustvarimo določen okoljski odtis, a v tej fazi pri naši dejavnosti velja za minimalnega.

Kar pa morda ne gre trditi za drugi vidik, družbeni, ki v zadnjih letih postaja vedno bolj pereč.

Članek lahko v celoti preberete v 503. številki Marketing magazina. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.

Intervju

draksler6
23. 09. 2023

Z Gregorjem Drakslerjem, ki sodi med najbolj izkušene direktorje marketinga na področju…

Vedno se srečujemo z izzivom, ali naj bo oglasno sporočilo bolj kreativno ali strogo prodajno, toda na koncu moramo doseči določene številke, kar je…

Primož Zupan
16. 09. 2023

V založbi Rokus Klett so predstavili novost na našem trgu – tečaje programiranja Coders…

Zaradi nenehne digitalizacije na vseh ravneh in področjih življenja postajajo tovrstna znanja, torej digitalne veščine, pomemben del našega vsakdana…

Božidar Abramović
09. 09. 2023

V okviru konference medijskih trendov SEMPL, ki se v Portorož vrača 19. in 20. oktobra…

Medijska ali katera koli druga komunikacijska agencija, ki ne bo sprejela sprememb, ki jih prinašajo orodja umetne inteligence, ne bo kos izzivom…

Naši avtorji