Primož Zupan
Intervju

Vstopite v svet programiranja!

V založbi Rokus Klett so predstavili novost na našem trgu – tečaje programiranja Coders Lab, ki so namenjeni vsem, tudi tistim, ki nimajo predznanja programiranja.

Več o tej mednarodni blagovni znamki, ki je že deset let prisotna v osmih državah po Evropi, nam je povedal Primož Zupan, izvršni direktor za nove poslovne modele in inovacije.

Za začetek vas prosim za nekaj besed o projektu Coders Lab za vse, ki ga še ne poznajo.

Coders Lab je mednarodno prepoznavna blagovna znamka z 10-letno tradicijo. Gre za ponudnika različnih tečajev za informacijsko tehnologijo, ki uspešno usposablja programerje po vsej Evropi. Glavni problem, ki ga rešuje Coders Lab, je kadrovski primanjkljaj po ustrezno usposobljenih kakovostnih programerjih v podjetjih. Coders Lab zato ponuja inovativna, preverjena in certificirana izobraževanja o danes najbolj iskanih veščinah v panogi IT, s katerimi je svojo karierno pot preoblikovalo že več kot 9.000 posameznikov. Aktivno delujemo še v sedmih državah poleg Slovenije, in sicer na Poljskem, Češkem, Slovaškem in Kosovu ter v Avstriji, Romuniji in Srbiji.

Kakšni so običajno cilji, ki si jih zastavijo tečajniki?

V okviru izobraževanja tečajniki z učitelji in mentorji iz uveljavljenih IT-podjetij, izkušenimi programerji, ustvarjajo individualne projekte, skozi katere razvijajo praktične veščine in pridobivajo samostojnost. Tečajniki Coders Lab običajno nimajo predhodnih izkušenj s programiranjem, pri nas se začnejo učiti od začetka, po končanem izobraževanju pa lahko poiščejo svojo prvo zaposlitev v panogi IT na stopnji razvijalca začetnika za Javo, JavaScript, Pyton ali ročno testiranje programske opreme.

Cilj tečajev je omogočiti odraslim, ne glede na njihov profil, hitro in učinkovito osvajanje novih osnovnih znanj, s katerimi lahko vstopijo na trg dela v sektorju IT. Za prekvalifikacijo oz. prestop v ta sektor po opravljenih raziskavah na trgu beležimo precejšen interes tako pri morebitnih tečajnikih kot tudi podjetjih, ki so pripravljena v tovrstna usposabljanja vpisati svoje zaposlene.

Ali lahko naštejete nekaj prednosti tega programa?

Ključna prednost programa Coders Lab je, da je program dobro mednarodno uveljavljen. Tako vemo, kako poučevati učinkovito. Pri Coders Lab smo razvili najučinkovitejši model učenja programiranja. Na tečajih, ki trajajo od 5 do 24 tednov, pridobite znanja in spretnosti, potrebne za prvo zaposlitev v svetu IT. Po opravljenem tečaju so tečajniki dovolj kompetentni, da lahko uspešno začnejo svojo programersko poklicno pot.

Med prednostmi velja omeniti tudi to, da se sproti prilagajamo potrebam in sposobnostim naših tečajnikov. Tečaj zasnujemo tako, da se najbolj prilagodimo skupini – ali je to tečaj ob koncih tedna ali ob večerih, v živo ali preko spleta. Vsi tečajniki pa so skozi celoten tečaj deležni podpore tako mentorjev kot predavateljev. Oboji prihajajo iz gospodarskega okolja in imajo bogate izkušnje iz programiranja, tako lahko tečajnikom pomagajo premagati izzive na vsakem koraku v izobraževalnem procesu, kar je močna konkurenčna prednost tečajev Coders Lab.

Poleg tega pa tudi zelo dobro poznamo realnost trga dela, saj naši predavatelji prihajajo iz prakse, z njo pa povezujejo strokovne vsebine. Tako so učna gradiva napisana v skladu s pričakovanji trga dela do programerjev začetnikov. Naši predavatelji prihajajo iz različnih podjetij v IT-industriji in tako znajo najbolje odgovoriti na vsa vprašanja ter prenesti teorijo v prakso.

Verjetno je eden od motivov za vpis tudi to, da je tečaj primeren za popolne začetnike, kajne?

Tako je. Za vpis na tečaj Coders Lab ne potrebujete ne osnovnega znanja o programiranju ne izkušenj v IT-industriji. Tečaji so zasnovani tako, da lahko vsak začetnik pridobi nova znanja in spretnosti. Pri prilagoditvi programov izhajamo iz potenciala tečajnika. Ti se na začetku preko t. i. spoznavno-uvrstitvenega testiranja potenciala razvrstijo, ali so npr. bolj primerni za Java programerja, Java Script programerja, testerja programske opreme itd.

Prav tako za prijavo na tečaj ni omejitev glede starosti. Med diplomanti Coders Lab najdemo nedavne maturante, študente, zaposlene strokovnjake in tudi upokojence. Ne glede na starost vsem tečajnikom pomagamo vstopiti v svet IT in jih naučimo samostojne uporabe vsega, kar ta ponuja.

Tečaji so prilagojeni obveznostim tečajnikom. Zavedamo se, da nekateri tečajniki še študirajo, so zasedeni s službenimi obveznostmi, imajo otroke in druge aktivnosti, zato so tudi urniki tečajev temu prilagojeni. Skupaj najdemo najboljšo obliko učenja za vsakega posameznika.

Pravite, da so tečajniki raznoliki; komu pa je program primarno namenjen?

Vsem, ki si želijo vstopiti v svet programiranja. Fokus tečajev je na praktičnih znanjih, tako lahko tečajnik na koncu suvereno vstopi na delovno mesto razvijalca začetnika. Zasnovali smo tudi oglaševalsko akcijo, s katero nagovarjamo različne ciljne skupine glede na interesne persone, ki smo jih določili. Najširša ciljna skupina je aktivno prebivalstvo srednjih let, ki si želi spremembe v karieri in jih vleče v panogo IT. Nato študentje in mladi, ki so šele na začetku svoje kariere, posamezniki, ki so trenutno nezadovoljni na svojem poklicnem področju in stremijo k boljšim pogojem dela, tisti, ki ob svojem rednem delu želijo še projektno delo, ki jim omogoča dodatni zaslužek, ter podjetja, na primer tudi oglaševalske agencije, ki želijo svoje zaposlene izobraziti na področju programiranja ali določene kadre prekvalificirati v razvijalce ali testerje programskih rešitev.

Zakaj ste se v založbi Rokus Klett odločili za ta projekt in kako se to ujema z vašim poslanstvom zagotavljati izobraževanje?

Izobraževanje na vseh ravneh je naša vrednota že 30 let. Širši javnosti smo poznani kot vodilna založba pri izdaji gradiv za osnovne in srednje šole. Ob tem že nekaj let izvajamo tudi Modro akademijo, to so različna izobraževanja, namenjena izobraževanju pedagoških delavcev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki se jim z zanimanjem priključujejo tudi starši. Z inovativnostjo, ki je del našega genskega zapisa od začetka obstoja podjetja, v izobraževalni proces skrbno vključujemo sodobne tehnologije. Na ta način izvajamo tudi digitalno preobrazbo našega podjetja, v kateri kot največji založnik učbenikov in dodatnih učnih gradiv v Sloveniji uresničujemo vizijo nenehnega napredka, sprejemamo izzive in ustvarjamo premike. Edini logični napredek je za nas tako bil, da v svoj izobraževalni proces vključimo še nekoliko širšo javnost – to smo želeli doseči z izbranimi izobraževanji Coders Lab, za katera so tudi raziskave trga pokazale, da sta v Sloveniji zanimanje in potreba. 

Zakaj so digitalne veščine čedalje pomembnejše in kako dobro se pri njihovem osvajanju odrežemo Slovenci v primerjavi z digitalno razvitejšimi državami?

Zaradi nenehne digitalizacije na vseh ravneh in področjih življenja postajajo tovrstna znanja, torej digitalne veščine, pomemben del našega vsakdana na vsakem koraku, na vsakem delovnem mestu. V mojih dosedanjih delovnih izkušnjah sem kot direktor v različnih podjetjih, ki so neposredno delala s programerji, spoznal, da ima Slovenija tu zagotovo kakovosten kader. Izziv je, da je potreb bistveno več, kot je na voljo ustreznih ljudi. Tudi z vidika dostopnosti imamo v Sloveniji marsikatero storitev že dolgo časa na voljo v e-obliki, kar na ravni splošnega uporabnika dodatno omogoča rast in razvoj digitalnih kompetenc. Moje osebno stališče je, da bi morali na državni ravni tovrstna znanja in kompetence začeti razvijati sistemsko na vseh ravneh od vrtca naprej in poskrbeti za to, da bodo s temi znanji in veščinami ustrezno opremljeni vsi otroci, mladostniki, študentje in odrasli. Če pa te ugotovitve povežemo s projektom Coders Lab, lahko sklepamo, da imamo tu potencial, da se tečajniki hitro priučijo ključnih znanj, ki so potrebna za opravljanje tovrstnih del in nalog.

coderslalb

Za projekt Coders Lab so v založbi Rokus Klett zasnovali tudi oglaševalsko akcijo, ki je njihov interni projekt. »V projekt Coders Lab sta vključena močna oblikovalska ekipa in marketinški oddelek, omeniti pa velja tudi pomemben prispevek strateških partnerjev, ki so v regiji s Coders Labom prisotni že vrsto let in imajo bogate izkušnje s prodajo in marketingom. Z oglaševalsko akcijo se osredotočamo predvsem na spletno oglaševanje, prisotni pa bomo tudi na drugih kanalih,« so povedali za MM.

Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, september 2023, #507. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.

Intervju

Življenje z znaMMkami
20. 05. 2024

Rubrika Življenje z znaMMkami je ena najbolj branih v MM-u, zato jo objavljamo tudi na…

Najbolj me navdušujejo ideje in znamke, ki se znajdejo na TAM-TAM-ovem Plaktivatu.

Beatrice Cornacchia
18. 05. 2024

»Zame je marketing znanost, zato ima vse, kar počnemo, lokalno analizo, ozadje, vpogled,…

TAK kolektiv
11. 05. 2024

Matic Lenaršič, Jernej Koželj in Janžej Marinč so oblikovalci, združeni v TAK kolektiv.…

Od vedno, tudi pred prevlado trenda trajnosti, smo usmerjeni v najbolj kakovostne rešitve v dani situaciji, s kar se da dolgo življenjsko dobo.…

Naši avtorji