Andrei Poliakov
Intervju

»Trdno verjamemo, da so potrošniki glavni katalizator sprememb in gonilo inovacij«

Andrei Poliakov, direktor družbe JT International za Slovenijo in Hrvaško, za MM pripoveduje, na kakšen način se v podjetju osredotočajo na svoje uporabnike, kakšne izdelke z zmanjšanim tveganjem jim predstavljajo in kako skrbijo za trajnostno poslovanje.

Kultura v vašem podjetju je osredotočena na potrošnike (ang. customer-centric). Kaj natančno to pomeni v vašem primeru, t. j. v primeru tobačnega podjetja?

Osredotočenost na potrošnika je način razmišljanja, ki ga uvajamo v celotnem poslovanju: v vsakem oddelku in na vsakem tržišču je potrošnik v središču našega razmišljanja in odločanja. Družba JTI je podjetje, ki temelji na potrošnikih, zato so ljudje v središču vsega, kar počnemo. Globoko razumevanje potrošnikov združujemo z znanstvenimi dognanji, da bi zagotovili nove in boljše izkušnje.

Z nenehnim izpopolnjevanjem poslovnega modela in razvojem strategij postavljamo temelje za nadaljnjo trajnostno rast družbe. Prepričani smo, da bomo z osredotočenostjo na potrošnika dosegli svoj namen kot podjetje.

Vsi skupaj prispevamo k temu, kako lahko okrepimo svoje zmogljivosti, usmerjene k potrošnikom, da se jim približamo in zagotovimo, da so njihove izkušnje z našimi blagovnimi znamkami usklajene z njihovimi željami in hotenji.

Kako to izvajate v praksi?

Razumevanje naših potrošnikov je bilo vedno ključnega pomena za naš uspeh. Ustvarjamo boljše izkušnje in boljše izdelke. Zavezani smo k razvoju, preizkušanju in predstavljanju novih izdelkov na trgu, ki lahko zmanjšajo zdravstvena tveganja, povezana s kajenjem, ter s tem potrošnikom omogočajo izbiro.

Kako skrbite za zdravje ljudi in ponujate vedno nove izdelke, ki so manj škodljivi za zdravje?

V podjetju JTI menimo, da lahko izdelki z zmanjšanim tveganjem bistveno zmanjšajo tveganja, povezana s kajenjem. Jasno je, da morajo biti izdelki z zmanjšanim tveganjem, kot so ogrevani tobačni izdelki, e-cigarete in nikotinske vrečke, na voljo le polnoletnim kadilcem in uporabnikom nikotina. Mladoletniki ne bi smeli kaditi, vejpati ali uporabljati izdelkov, ki vsebujejo nikotin. Vzpostaviti bi bilo potrebno ustrezne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da mladoletniki nimajo dostopa do izdelkov z zmanjšanim tveganjem, vključno z vejpi za enkratno uporabo.

Naši izdelki z zmanjšanim tveganjem za polnoletne potrošnike so se v letu 2023 širili in bodo do konca leta 2024 na voljo v skoraj 30-ih državah.

Pojasnili ste, kateri so izdelki z zmanjšanim tveganjem; kako pa zmanjšujejo tveganje za uporabnike?

Izdelki z zmanjšanim tveganjem običajno ne vključujejo sežiganja tobaka in ne proizvajajo dima. Razpoložljivi dokazi kažejo, da lahko ogrevani tobačni izdelki zmanjšajo tveganja, povezana s kajenjem. To ne pomeni, da uporaba izdelkov z zmanjšanim tveganjem odpravlja zdravstvena tveganja, povezana z uporabo tobaka in nikotina.

Vemo, da ima naš ogrevani tobačni izdelek velik potencial kot izdelek z zmanjšanim tveganjem v primerjavi s cigaretami. V povprečju je v njem za 90 do 95 odstotkov nižja vsebnost devetih sestavin, katerih zmanjšanje v cigaretnem dimu priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Kako zahtevno je nenehno predstavljati inovacije in na trg uvajati vedno nove izdelke?

Trdno verjamemo, da so potrošniki glavni katalizator sprememb in gonilo inovacij. Naše nadarjene ekipe po vsem svetu morajo poskrbeti za te inovacije, ponuditi nove in boljše možnosti ter hkrati jasno in pregledno predstaviti prednosti in tveganja izdelkov. To ponazarja naš pristop k izdelkom z zmanjšanim tveganjem.

V preteklosti smo veliko vlagali v razvoj in nadaljnji napredek naših izdelkov z zmanjšanim tveganjem. So del našega nenehnega razvoja in pomemben korak v prihodnost.

Na kakšen način omogočate izbiro potrošnika?

V Sloveniji je to težko. Po vsem svetu namreč opažamo naraščajoč trend, ko zakonodajalci uvajajo vse bolj omejevalne ukrepe glede uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, da bi potrošnike prisilili k zmanjšanju uporabe teh izdelkov. V tem smislu je Slovenija eden od najbolj restriktivnih trgov v Evropski uniji in – lahko bi rekli – tudi na svetu.

Prizadevamo si, da bi polnoletnim potrošnikom zagotovili izbiro izdelkov, vključno s tistimi, ki lahko zmanjšajo tveganje, hkrati pa poskrbeli, da jim zagotovimo vse ustrezne informacije, ki jih potrebujejo. Potrošniki morajo imeti možnost, da izberejo izdelke na podlagi svojih želja in potreb. Potrebujemo jasne, odprte in pozitivne regulatorne okvire, ki spodbujajo inovacije, hkrati pa varujejo izbiro potrošnikov.

Ena od vrednot podjetja JTI je tudi trajnost. Kako skrbite za trajnostni razvoj?

V našem interesu je, da svoje poslovanje in vire upravljamo trajnostno, in to jemljemo resno. Dolgoročno vrednost našemu podjetju lahko zagotovimo le s preglednim in odgovornim delovanjem. To dolgujemo našim potrošnikom, delničarjem, zaposlenim in skupnostim, v katerih delujemo.

Naši trajnostni cilji na ravni podjetja zajemajo vsa področja našega poslovanja: od ljudi, izdelkov in nabavne verige, do okolja in zakonodajnega okvirja. Postavljamo si najvišje standarde, vzdržujemo stroge poslovne prakse, prizadevamo si za nenehne izboljšave in od naših dobaviteljev po vsem svetu pričakujemo enako.

Kot odgovorno podjetje imamo vlogo pri izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Glede na našo resnično multinacionalno naravo in korporativno etiko prispevamo k številnim od njih.

Kot vsako podjetje imamo tudi mi upravičeno odgovornost do skupnosti, v katerih delujemo, in do širšega globalnega okolja. Skupina JT Group se je zavezala, da bo do leta 2030 pri svojem poslovanju ogljično nevtralna, do leta 2050 pa bo v celotni nabavni verigi dosegla ničelno stopnjo emisije toplogrednih plinov. Prepričani smo, da morajo vsa podjetja prispevati k reševanju podnebnih sprememb.

V prizadevanjih za nenehno zmanjševanje okoljskih tveganj, povezanih z vsemi deli našega poslovanja, vključno s portfeljem izdelkov z zmanjšanim tveganjem, dejavno iščemo načine za zmanjšanje vpliva naših izdelkov in embalaže na okolje z iskanjem novih oblikovnih rešitev, omogočanjem odgovornega zbiranja in odstranjevanja ter osveščanjem potrošnikov.

Izdelki z zmanjšanim tveganjem imajo različen vpliv na okolje, odvisno od tega, ali vsebujejo elektronske ali plastične komponente. Vsi naši izdelki vsebujejo informacije o tem, kako odgovorno in trajnostno odstraniti stare izdelke.

Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, december 2023, #510. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.

Intervju

zz
20. 04. 2024

PandaChat, slovenska rešitev, ki z UI poenostavlja iskanje po obsežnih podatkovnih…

Pričakujete lahko, da bo PandaChat vedno znova presenečal s kreativnimi in inovativnimi funkcionalnostmi. Spremljamo trg, razmišljamo in si…

Življenje z znaMMkami
15. 04. 2024

Rubrika Življenje z znaMMkami je ena najbolj branih v MM-u, zato jo objavljamo tudi na…

Prisegam na humor, igro besed in čustva … »Kupijo« me tudi nizkoproračunski oglasi z dobro idejo.

Madea Mojca Majhen
13. 04. 2024

Konferenco medijskih trendov SEMPL pod okrilljem Media Poola že drugo leto zapored…

»Zame so edini pravi dogodki še vedno tisti, kjer si ljudje stisnejo roko in si pogledajo v oči brez vmesnika, kot je računalniški zaslon,« pravi…

Naši avtorji