visionect
Aktualno

Slovensko tehnološko podjetje Visionect poskusno uvaja štiridnevni delovni teden

Za zdaj bodo novost uvedli le pri programerski ekipi, nadaljnja širitev je seveda odvisna od uspeha poskusnega obdobja. Drastične spremembe v poslovanju ne pričakujejo, še posebej ker eksperiment izvajajo z eno ekipo.

Za trimesečno (en kvartal) poskusno obdobje so se v Visionectu odločili na podlagi delne transformacije iz »koronskega« obdobja pa tudi na podlagi dejstva, da je petdnevni delavnik star 200 let. V eksperimentu bo sodelovala programerska  ekipa. Prepričani so, da bo 4-dnevni delavnik pripomogel k zadovoljstvu zaposlenih in pri sami uspšnosti podjetja. »Glede na to, da z naša znamka Joan Workplace Management ponuja rešitve za celostno upravljanje delovnega okolja, želimo biti v koraku s trendi na področju sodobnih delovnih mest ali jih celo soustvarjati,« pojasnjuje Ana Križmančič, vodja marketinga v Visionectu.

Pomembno je bilo ugotoviti faktor tveganja

Začelo se je z raziskavo področja oziroma preglede obstoječih raziskav in eksperimentov. »Nato smo morali določiti, v kakšnem obsegu želimo testirati 4-dnevni delavnik in s katero ekipo. Pomembno je bilo ugotoviti faktor tveganja in kako bo eksperiment vplival na naše stranke. Z izbrano ekipo smo se kar nekajkrat sestali in pogovorili o tej temi in zbirali njihov feedback. Napisali smo tehnični dokument o eksperimentu, podrobneje razložili kaj želimo doseči ter ga delili z vsemi zaposlenimi v podjetju,« je povedala sogovornica.

Kot glavni del izvedbe poudarja posvete s posamezniki v ekipi ter retrospektivni sestanki, kjer bodo kot skupina razpravljali o težavah, s katerimi se ekipa sooča in izmenjali ideje. Vsak konec meseca bo sledila anketa, ki jo bodo udeleženci izpolnili in napisano poročilo, ki ga bodo delili z vsemi zaposlenimi v podjetju.

Šteje produktivna in zadovoljna ekipa

Ob tem nas je seveda zanimalo, kako nameravajo meriti uspešnost projekta. »Glavne kakovosti uspešne ekipe so lahko več-dimenzionalne. Verjamemo, da je uspešna ekipa produktivna in hkrati zadovoljna oziroma srečna ekipa. Tako bomo uspešnost merili po uspešno zaključenih projektih znotraj preizkusne dobe in zadovoljstvo ekipe. Naše metrike, ki jih bomo uporabili za meritev hitrosti ekipe, so že na voljo kar nekaj časa in imamo zato veliko historičnih podatkov, s katerimi lahko merimo uspešnost samega eksperimenta,« pojasnjuje Križmančičeva.

Učinkovitost ekipe se skriva v optimizaciji komunikacije

Razvoj po besedah sogovornice že zdaj zahteva veliko komunikacijskih kanalov znotraj ekipe, in tudi zunaj ekipe z različnimi deležniki. »Pomembno je, da se te komunikacijske poti optimizirajo na način, da je visoka frekvence komunikacije znotraj ekipe in čim nižja zunaj nje, saj je ravno ta dostikrat najbolj problematična. Dnevne in ponavljajoče sestanke bomo nadomestili z asinhrono komunikacijo, torej bomo sestankovali le po potrebi.« Za ekipo bodo uvedli t.i. delovne ure (ang.work hours), kjer se določi čas v dnevu, kjer ima ekipa osredotočenost na delu brez zunanjih faktorjev in sestankov izven ekipe. »Ostale ekipe v podjetju morajo ta čas spoštovati in svoje delo temu primerno prilagoditi,« poudarja.

Ekipa bo delala 32 ur na teden, plača za 40 ur

Ekipa bo sicer delala normalni 8-urni dnevni delovnik, štiri dni na teden. Pri tem bo vodja ekipe skrbela, da ne bo noben član ekipe pretirano navezan na delo in delal več kakor je v resnici potrebno. »Vsem sodelujočim bomo prerazporedili delovne dni znotraj delovnega tedna tako, da bodo štirje dnevi šteli kot delovni dnevi ali od ponedeljka do četrtka ali pa od torka do petka. In še eno pomembnejših dejstev: podjetje bo zaposlenim zagotovilo 100-odstotno plačo za 40-dnevni delovni teden.

Pozitivni odzivi tudi interno

Glede pobude je po besedah sogovornice v Visionectu veliko navdušenja. »Sodelujoči v eksperimentu se se tudi zavedajo, da je to neka sprememba pri navadah in organizaciji dnevnega dela. Je pa nekaj skepse prisotne pri ekipah, kjer je trenutno vzpostavljene procese težje prilagoditi krajšemu času dela, kot so proizvodnja in tehnična podpora,« je povedala. Ob tem Križmančičeva opozarja tudi razlike med panogami in oddelki v podjetjih, ko podjetja začnejo razmišljati o tovrstnih ukrepih. »Že danes je razlika v organizaciji dela med oddelki. Podpora mora biti na voljo tudi za ameriške stranke, proizvodnja ima omejitve glede lokacije svojega dela in tako dalje. 4-dnevni delovnik je zgolj dodatna omejitev, ki pa se jo da s primernim načrtovanjem dela seveda rešiti. 4-dnevni delovnik ni nujno zgolj delo od ponedeljka do četrtka - je zgolj skrajšanje obsega po številu ur,« je povedala.

Priložnost v globalni bitki za talente

V Visionectu verjamejo, da je za globalno visokotehnološko podjetje vpeljava 4-dnevnega delovnika lahko dodaten izziv. »Okolje je zelo konkurenčno, tako da so pričakovanja glede produktivnosti zelo visoka. Istočasno je pa to za podjetje tudi lahko velik plus, ker 4-dnevni delovnik predstavlja konkurenčno prednost v globalni bitki za talente. To velja še posebej za mlajše generacije, ki si želijo večje fleksibilnosti in dajo več poudarka na dober work-life balance,« sklene.

Intervju

Marko Klemen
25. 05. 2024

Marko Klemen, kreativni direktor za vizualne zasnove v DROM agency, se rad obkroža z vsem…

Sem pripadnik generacije, ki še ni že od otroštva odraščala z vso to tehnologijo, tako da me novi trendi in nove funkcije še vedno zelo fascinirajo,…

Nermina Mašala Kelić
25. 05. 2024

Predsednica žirije letošnjega tekmovanja Sempler, ki nagrajuje najboljše medijske…

Segment, v katerem so družbena omrežja najbolj spremenila delo medijskih agencij, pa tudi vseh drugih, ki delujejo v marketingu, je intenzivna…

Jenni Field
22. 05. 2024

Z Jenni Field, eno od predavateljic na 26. Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi, ki…

»V današnjih organizacijah ljudje želijo biti slišani. Želijo čutiti, da njihov glas šteje in da se njihove ideje upoštevajo.«

Naši avtorji