skladi
Aktualno

Naložba v digitalno prihodnost

Triglav Skladi so v sodelovanju z agencijo Innovatif vzpostavili novo spletno mesto, ki je nastalo z združitvijo dveh obstoječih spletnih mest.

Spletno mesto kot najpomembnejši digitalni medij

Digitalizacija poslovanja je že nekaj časa eden od ključnih strateških stebrov družbe Triglav Skladi. Prenova spletnega mesta je po besedah Mojce Ivanc, direktorice področja marketinga in upravljanja celostne izkušnje strank v družbi Triglav Skladi, s tega vidika eden od pomembnih gradnikov celotnega digitalnega ekosistema. Z vidika zagotavljanja čim boljše uporabniške izkušnje predstavlja ključno točko stika z obstoječimi in potencialnimi uporabniki. »Obenem je prenova tudi središčni del naše strategije vsebinskega marketinga, saj omogoča pregledno strukturo naših vsebin in vabi obiskovalce k nadaljnjemu raziskovanju in ne nazadnje tudi h konverzijam,« pojasnjuje sogovornica. Novo spletno mesto nudi unikatno uporabniško izkušnjo in sledi najnovejšim trendom spletnega oblikovanja, na kar nakazuje sodobna in prijazna celostna grafična podoba. Spletno mesto pa je hkrati konverzijsko naravnano. »Želeli smo vpeljavo inovativnih spletnih rešitev, ki bodo stranke usmerjale k raziskovanju in jih motivirale, da nam zaupajo svoje kontaktne podatke, se dogovorijo za posvet ali celo takoj pristopijo k vzajemnim skladom preko portala Moj račun,« dodaja. 

mojca ivanc

»Poenostavili smo dostop do vseh ključnih informacij, ki so zdaj zbrane na enem spletnem mestu. Zagotovo pa bodo resnejših sprememb obstoječe stranke deležne tudi v nadaljnjih fazah razvoja spletnega mesta in povezanih digitalnih rešitev, ki jih imamo v načrtu,« pojasnjuje Mojca Ivanc, direktorica področja marketinga in upravljanja celostne izkušnje strank v Triglav Skladih.

Združevanje vsebin zahteva veliko strateškega premisleka

V okviru prenove spletnega mesta sta se združili dve obstoječi spletni mesti – korporativno spletno mesto Triglav Skladi in vsebinski portal Zaslužite si več. Prvo je komuniciralo na bolj »uraden« način, z manj osebnega pristopa in razumevanja potreb stranke. Vsebinsko se je  osredotočalo na predstavitev produktov. Portal Zaslužite si več pa je prevzemal vlogo vsebinskega portala z mladostnim tonom komunikacije, mehkejšimi vsebinami in z nasploh sodobnejšim videzom in občutenjem (look & feel).

V procesu zlitja vsebinskega portala z osrednjim spletiščem je bila po besedah Karin Špacapan, direktorice digitalnih projektov v agenciji Innovatif, ključna analiza vsebin in premišljena informacijska arhitektura. »Pri procesu optimiziranja uporabniške izkušnje je bilo glavno sodelovanje tako s trženjsko kot tudi s prodajno ekipo naročnika, saj nam je bilo pomembno, da funkcionalnosti spletnega mesta podprejo tudi prodajni proces,« pojasnjuje. Kot poudarja, je bil eden od največjih izzivov najti spoj in zlato sredino med tehničnim in zakonsko pogojenim ter trženjsko privlačnim, enostavnim in razumljivim, pa tudi trendovskim. »S prenovo smo želeli Triglav Sklade kot ponudnika naložbenih rešitev tudi bolj približati ciljnim občinstvom. Pri tem je bilo seveda pomembno, da nismo izgubili identitete ponudnika in da smo ohranili povezavo s tradicijo in njegovim ugledom. Tako v osnovi prenovljeno spletno mesto s svojo novo podobo po naravni poti nadgrajuje blagovno znamko oziroma njeno prisotnost v digitalnem okolju, kjer se je v zadnjih nekaj letih veliko spremenilo,« pojasnjuje Špacapanova.

špacapan

»Na Innovatifu so bili vključeni strokovnjaki s številnih področij. V posameznih fazah projekta smo se povezali z drugimi izvajalci, ki na različnih komunikacijskih ravneh sodelujejo z družbo Triglav Skladi in s tem na eni strani poskrbeli za čim bolj smotrno uporabo virov, na drugi pa za koherentnost podajanja informacij. Razumevanje vlog posameznih deležnikov v procesu in združevanje znanja z različnih področij je pri tako kompleksnem projektu ključno za dober končni rezultat,« je povedala Karin Špacapan, direktorica digitalnih projektov v Innovatifu.

Preprosto in razumljivo – tako za uporabnike kot tudi urednike

Pomemben preobrat so po besedah Mojce Ivanc povzročili v tonu in načinu komunikacije z uporabnikom. Vsebinski poudarki so zdaj usmerjeni k uporabnikom in njihovim naložbenim izzivom. Sogovornica izpostavlja tudi uredniški vidik, saj so želeli zagotoviti pregleden, prilagodljiv in preprost uredniški sistem, ki omogoča enostavno upravljanje z vsebinami. »Pri tem smo iskali modularno zasnovo s hitro in učinkovito logiko postavljanja novih pristajalnih strani ter vzpostavitvijo sistema za sistematično pridobivanje kontaktov glede na ciljno občinstvo,« pojasnjuje Ivančeva.

Ne le prodaja, v ospredju so poučne in uporabne vsebine

Glavna naloga vsebinskega središča je po njenih besedah izobraževanje uporabnikov. Uporabnikom so na voljo enostavnejše vsebine, namenjene tistim, ki šele odkrivajo svet financ. Glavni namen je informirati in približati vlaganje v sklade na poljuden način ter jih opolnomočiti za sprejemanje preudarnih naložbenih odločitev. »Po drugi strani skrbimo tudi za pripravo vsebin, ki so namenjene zahtevnejšim uporabnikom in strankam, kot so na primer trenutne razmere na kapitalskih trgih in napovedovanje trendov ter obravnava poglobljenih investicijskih tem,« pravi Mojca Ivanc. V lanskem letu so Triglav Skladi predstavili tudi lasten podkast z imenom Stockcast, ki je v celoti dostopen na spletnem mestu in predstavlja nov izobraževalni kanal, narejen po meri sodobnih uporabnikov, ki vsebino ne le berejo, ampak tudi poslušajo.

ts

Glavna vloga vsebinskega portala je izobraževanje uporabnikov.

Poenostavitev izrazoslovja kot izziv

Triglav Skladi delujejo znotraj finančnega sektorja, v okviru katerega se za uporabnike najdejo številna manj razumljiva vsebinska področja. Zaradi tega in tudi specifičnega izrazoslovja je bilo približevanje tematike širši javnosti trd oreh. Ekipa se je soočala z vprašanjem, kako finance, sklade in investiranje približati javnosti na poljuden način. Po besedah Mojce Ivanc je nakupni proces običajno zaradi tega precej dolgotrajen, saj se srečujejo s posamezniki z različnimi ravnmi finančne pismenosti in pripravljenosti na vlaganje. Zato so stik s svetovalcem, odgovarjanje na pogosta vprašanja uporabnikov in izobraževanje zelo pomemben del pridobivanja strank. »To je bil tudi eden od razlogov, zakaj smo že pred leti vzpostavili obsežno vsebinsko platformo, kjer si posamezniki lahko preberejo različne nasvete in priporočila za učinkovito in preudarno upravljanje osebnih financ. Združevanje obeh spletnih platform je bila z vidika enotnega nastopa, optimizacije v iskalnikih in poenostavitve prehajanja med spletnim mestom in 'self-care' portalom za stranke (Moj račun) zagotovo najbolj smotrna odločitev,« pojasnjuje.

Komunikacijski preobrat – od produkta k rešitvam

»V skladu z glavnim ciljem projekta, spremembo načina komunikacije z uporabnikom, smo spletišče vsebinsko in oblikovno zasnovali tako, da obiskovalec najprej dobi odgovore na čim več vprašanj. Šele pozneje sledi predstavitev produktov,« pojasnjuje Karin Špacapan in dodaja: »Ključni preobrat se je zagotovo zgodil v načinu nagovarjanja potencialnih strank. Najopaznejši je prehod iz produktne naravnanosti v spletišče, ki stremi k reševanju izzivov, s katerimi se uporabniki srečujejo pri upravljanju osebnih financ, in iskanju rešitev za doseganje lastnih želja in naložbenih ciljev uporabnika.« Kot pravi, ob tem niso pozabili na obstoječe stranke in bolj zveste obiskovalce, ki spletišče obiskujejo pogosteje in namensko. Njim so proces želeli še bolj olajšati in poenostaviti. Po njenih besedah namreč stremijo k temu, da vsem obiskovalcem spletišča ob pravem trenutku postrežejo s čim več koristnimi informacijami, s katerimi bodo pripomogli k svoji lepši in varnejši finančni prihodnosti. »Verjamemo, da smo s to prenovo naredili velik korak naprej v naši komunikaciji. Spletno mesto je zastavljeno tako, da uporabniku pomaga pri sprejemanju preudarnih in informiranih naložbenih odločitev, saj te pomembno vplivajo na posameznikovo finančno prihodnost,« je še dodala Mojca Ivanc.

Interaktivna orodja za lažje sprejemanje odločitev

Na spletnem mestu je uporabnikom pri sprejemanju finančnih odločitev na voljo več interaktivnih orodij. Pri tem izpostavljajo orodje Varčevalni načrt, na podlagi katerega finančni svetovalec uporabniku pripravi personaliziran predlog in načrt varčevanja, s katerim lahko doseže svoje izbrane varčevalne cilje. Kot drugo zanimivo orodje omenjajo Vlagateljski kalkulator, ki omogoča nazoren in informativen prikaz naložbenih pričakovanj glede na vložena sredstva. Odgovarja namreč na vprašanje, koliko lahko s svojimi sredstvi privarčujete v določenem času. Izpostavljajo še druga interaktivna orodja, kot so Kviz za vlagatelje, ki odgovarja na vprašanje, kakšen vlagatelj ste, Okoljski odtis, ki vam pokaže, kako dobro razumete področje trajnosti, ki se močno zrcali tudi v naložbah, in Taktike za vlaganje, ki predstavi najsodobnejše naložbene trende in vam ponudi vodič za vlaganje. »Če dodano vrednost tovrstnih orodij gledamo z vidika uporabnikov, zagotovo igrajo veliko vlogo pri opolnomočenju za sprejemanje boljših in bolj informiranih finančnih odločitev. Z njimi želimo obiskovalcem na prijazen in interaktiven način približati koncept vlaganja in jih še dodatno izobraziti,« pojasnjuje Karin Špacapan. Na drugi strani pa jih izpostavlja kot izvrsten pripomoček, s katerim lahko finančni svetovalec na podlagi uporabnikovih podatkov sestavi prilagojeno ponudbo glede na zmožnosti posameznika. »Končni rezultat je potem personalizirana ponudba, na podlagi katere stranka lažje sprejme odločitev. Orodja imajo pomembno vlogo tudi pri pridobivanju novih stikov, segmentaciji in nadaljnjem nagovarjanju, tudi če uporabnik tisti hip še ni pripravljen na prvi vlagateljski korak.«

Najpomembnejši atribut je prilagodljivost

V agenciji Innovatif poudarjajo, da se trendi podajanja informacij in razvoj novih tehnologij dogajajo s svetlobno hitrostjo, kar zahteva tehnološko dovršeno in dolgoročno prilagodljivo spletno mesto. Po besedah Karin Špacapan so tako ključne točke, ki morajo biti v ozadju vsakega tehnološko dovršenega spletnega mesta, zagotovo prilagodljivost na nove tehnologije in orodja ter uredniška varnost in prijaznost sistema za upravljanje s spletnimi vsebinami (ang. CMS): »Na uredniški vidik se pri prenovi spletnih mest prepogosto pozablja. Spletno mesto Triglav Skladi je sicer implementirano na platformi Silverstripe, ki zagotavlja vse zgoraj naštete funkcionalnosti. S tem so odprte vse poti za nadgradnjo z novimi naprednejšimi orodji. Spletno mesto bo še naslednjih nekaj let v koraku s časom in trendi, ki jih bo prinesel nadaljnji razvoj tehnologij,« je povedala.

Najtežje je zadržati uporabnika

Z vidika komunikacije z uporabniki nas je zanimalo, ali se je morda v zadnjem času spremenil način nagovarjanja strank oziroma ali je z razvojem digitalne pismenosti proces pridobivanja novih strank lažji. Po opažanjih Mojce Ivanc je odgovor tako da kot ne. Lažji je zato, ker se uporabniki počutijo precej bolj domače v digitalnem okolju kot npr. pred nekaj leti. »Ni več toliko strahov, saj splet uporabljajo veliko bolj intenzivno, kot so ga včasih. V porastu je tudi spletno nakupovanje,« pojasnjuje. Še vedno pa je – vsaj v segmentu finančnih storitev – težko zadržati uporabnika na spletnem mestu dovolj dolgo, da mu lahko v tem času vzbudiš zanimanje in razbliniš morebitne pomisleke. »Iskanje rešitve za ta izziv je bilo zelo pomembno pri snovanju prenovljenega spletnega mesta,« pravi sogovornica.

V prihodnosti še več izboljšav uporabniške izkušnje

Odzivi na novo spletno mesto so bili po besedah Mojce Ivanc zelo pozitivni, kar jih navdaja z optimizmom, da so na pravi poti. »Sočasno se zavedamo, da je ta pot še dolga in imamo smele načrte za nadaljnji razvoj in nadgradnje. Da bo prenovljeno spletno mesto ohranilo svoj glavni namen – postati in ostati stičišče oziroma vir informacij za vse profile uporabnikov –, bomo morali še naprej aktivno delovati pri pripravi izobraževalnih vsebin in na spletno mesto dodajati nova orodja, ki bodo uporabnikom olajšala razumevanje produkta ali sprejemanje naložbenih odločitev,« napoveduje sogovornica. Ob tem dodaja, da si v Triglav Skladih želijo, da prenovljeno spletno mesto ne bi samo živelo, ampak da bi se tudi ves čas nadgrajevalo in izkoriščalo prednosti modularne in tehnološko dovršene zasnove. »V naslednjih fazah se bomo trudili narediti še več v smeri personalizacije vsebin in izgradnje čim boljše uporabniške izkušnje pri prehajanju uporabnika med našimi povezanimi digitalnimi kanali,« sklene sogovornica.

desktop

V agenciji Innovatif poudarjajo, da se trendi podajanja informacij in razvoj novih tehnologij dogajajo s svetlobno hitrostjo, kar zahteva tehnološko napredno spletno mesto, prilagodljivo novim tehnologijam in orodjem.

Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, november 2022, #497. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.

 

Intervju

sasa gnezda
22. 04. 2024

V podjetju Mediade tudi letos pripravljajo Konferenco internega komuniciranja KIK 2024,…

Nekje sem zasledila misel, da je komunikacija mehka veščina, a da je zanjo treba trdo delati. Interna komunikacija se ne zgodi sama od sebe – vsaj ne…

zz
20. 04. 2024

PandaChat, slovenska rešitev, ki z UI poenostavlja iskanje po obsežnih podatkovnih…

Pričakujete lahko, da bo PandaChat vedno znova presenečal s kreativnimi in inovativnimi funkcionalnostmi. Spremljamo trg, razmišljamo in si…

Življenje z znaMMkami
15. 04. 2024

Rubrika Življenje z znaMMkami je ena najbolj branih v MM-u, zato jo objavljamo tudi na…

Prisegam na humor, igro besed in čustva … »Kupijo« me tudi nizkoproračunski oglasi z dobro idejo.

Naši avtorji