optiweb3
Aktualno

Fokus so ljudje, finance pa posledica

V digitalni agenciji Optiweb verjamejo, da osredotočenost na ljudi ne pomeni le zadovoljnih in produktivnih zaposlenih, temveč tudi dobre projekte, zadovoljne naročnike in z znanjem bogatejšo družbo.

Optiweb je ena od vidnejših slovenskih digitalnih agencij, ki nima sedeža v Ljubljani. Leta 2009 jo je v Škofji Loki ustanovil Miha Lavtar, ki od začetka opravlja funkcijo direktorja. Zase pravi, da je podjetništvo od nekdaj njegova velika strast. Že pred ustanovitvijo agencije se je namreč ukvarjal z razvojem in optimizacijo spletnih strani. »Grajenje blagovne znamke in razvoj organizacije na način, da bo koristila vsem – to je moje poslanstvo. Nikoli nisem bil tehnični tip in tudi zdaj se ne pretvarjam, da znam, kar znajo moji zaposleni,« pojasnjuje. Delavnica o uspešnem nastopu na družbenem omrežju LinkedIn je zanj ena od redkih opera - tivnih stvari, za katero si ob vodenju agencije še vzame čas. »Udeleženci jo radi pohvalijo in verjamem, da jim prinese veliko koristi. Naslednja delavnica bo predvidoma na začetku prihodnjega leta, vabljeni. Tudi zame je sicer LinkedIn trenutno najboljši kanal za grajenje osebne in blagovne znamke delodajalca.«

Premik iz storitvene dejavnosti k celostni podpori strank

Kot agencija celostnih digitalnih storitev v Optiwebu nudijo vse od svetovanja in strategije pa do razvoja spletnih strani, trgovin, aplikacij in spletnih marketinških akcij. »Z novo strategijo razvoja podjetja pa se v resnici želimo premakniti iz storitvene dejavnosti k celostni podpori strank. Odslej želimo torej ponuditi predvsem svetovanje za kakovosten razvoj spletnih projektov in naložb v digitalni marketing,« pojasnjuje Žiga Brodnik, ki v Optiwebu skrbi za poslovni razvoj ter zadovoljstvo in uspešnost naročnikov.

žiga brodnik

»Z novo strategijo razvoja podjetja se želimo premakniti iz storitvene dejavnosti k celostni podpori strank. Odslej želimo torej ponuditi predvsem svetovanje za kakovosten razvoj spletnih projektov in investicij v digitalni marketing,« je povedal Žiga Brodnik, vodja ključnih kupcev in poslovnega razvoja.

Agencijska ekipa se tako deli na dva ključna stebra. Prvi je oddelek za razvoj, ki zajema razvoj spletnih mest in trgovin, kot sta Wordpress in Magento 2, implementacijo PIM sistemov (Pimcore) ter razvoj spletnih aplikacij po meri, med katerimi so se specializirali tudi za izdelavo zahtevnih spletnih konfiguratorjev. Pred kratkim je Optiweb postal tudi prvi uradni partner Shopware v Sloveniji.
V agenciji so ugotovili, da so spletne trgovine na osnovi Magenta za marsikaterega naročnika z vidika začetnih stroškov prevelika ali neupravičena naložba, ugodnejše alternative pa premalo zmogljive in prilagodljive. »Shopware je tako učinkovito zapolnil vrzel v naši ponudbi. Gre za odprtokodno platformo za spletne trgovine, s katero ne glede na obseg poslovanja ali tehnične zahteve ponudimo zanesljivo rešitev, ki tudi ob nižjih začetnih stroških upraviči vsa pričakovanja, naročnika pa ne omejuje pri poznejših nadgradnjah. Hkrati pa je to tudi platforma, ki v primerjavi z drugimi omogoča hitrejši razvoj, preprostejše vzdrževanje in povezljivost. S tem je za naročnika dolgoročno ugodnejša, za naše programerje pa nudi bistveno prijaznejše okolje,« dodaja sogovornik. Drugi oddelek je specializiran za spletni marketing in zajema celoten spletni nastop strank. Ukvarja se s strategijo, naprednim analitičnim poročanjem (GDS), upravljanjem družbenih omrežij, e-poštnim marketingom, učinkovitostnimi akcijami na družbenih omrežjih in Google Ads, optimizacijo spletnih mest ter prilagoditvijo celostnih akcij nad črto na digitalno okolje. »Skupaj ustvarjamo obsežne in zahtevne projekte. Med njimi na primer Donat, ki je na letošnjem Websiju prejel kar tri nagrade, pa prav tako z Websijem nagrajeni spletni trgovini Mali Zakladi in Jezeršek e-catering. Ponosni smo tudi na sodelovanje z naročniki z različnih področij, kot so Intersport, Mass, Inotherm, Dinos, Lesnina, SIP, Inpos, Corsair in  Pikapolonica,« je povedal Brodnik.

Trdoživa želja po rasti

Optiweb se lahko pohvali s stalno rastjo v vseh letih svojega delovanja, tako prihodkov kot tudi dobička podjetja. Po ugotovitvah Lavtarja je k temu prispevalo več dejavnikov in njihovo prepletanje. Prvi od takšnih dejavnikov je, kot pravi, njegova trdoživa želja po rasti. »Ta me sili, da grem še dlje iz balončka udobja, spoznavam nove ljudi. Prav tako pomembna je odprtost za  nove stvari. Neustrašnost, mogoče. Marsikaj se nam je v danem trenutku zdelo nemogoče, pa smo to vseeno testirali,« pojasnjuje. Ob tem dodaja, da jih je kot ekipo takšna miselnost vodila v številne zanimive projekte; tudi pisarne v Ljubljani, ki so jih odprli čez poletje, so bile plod te miselnosti. »Zaradi ovir s prostori sicer zdaj iščemo drugo alternativo, a ideja ostaja. Predvsem pa mislim, da je ključna integriteta vsakega zaposlenega. Samo takšni posamezniki lahko ustvarijo podjetje, ki sledi svojim načelom. Da pa ne bo vse zvenelo tako poetično, naj dodam, da se vsi zavedamo, da smo podjetje ljudje in vsi ljudje delamo napake. Tudi mi jih delamo. Nemalokrat in to na vseh področjih, ki smo jih omenjali. Te napake priznamo in se trudimo iz njih učiti.«

Sadje in oreščki ter pivo po službi so danes že higenik

»Ne verjamemo v tistih monotonih osem ur, ki mu nekateri pravijo služba. Verjamemo pa v osebnostno rast, v premikanje mej in sanjsko kariero. Predvsem pa v kulturo, ki nas vsak dan zbližuje in s katero vsak lahko oblikuje pot in razvoj celotnega podjetja,« piše na predstavitveni strani agencije. Pri tem Lavtar poudarja, da pri pojmu kultura marsikdo takoj pomisli samo na copate in kuhinjo v pisarni. A zanj je kultura v resnici že sam način, kako v agenciji gledajo na svoje sodelavce in naročnike, pa tudi na ves zunanji svet. »Zavedam se, na primer, da tudi sami mentoriramo potencialno bodočo konkurenco. Ampak to me ne moti. Tudi konkurente dojemam bolj kot kolege, s katerimi se skupaj učimo,« je povedal.

Pogovoru se pridruži Urška Stanovnik, menedžerka za srečo v Optiwebu, ki izpostavlja vodilo agencije, da so na prvem mestu ljudje. Tako je bil pri razvoju podjetja na primer oddelek za človeške vire postavljen daleč pred oddelkom financ. »Ne, da finance niso pomembne, a brez motiviranih ljudi tudi dobrih financ ni. Pri vsaki odločitvi se zato najprej vprašamo, kako bo vplivala na druge. Trudimo se, da komunikacija temelji na jasni povratni informaciji, na transparentnosti. To velja tudi za vodstvo. Zaposleni nam dajejo ogromno, zato jim želimo podariti nepozabno zaposlitveno izkušnjo,« poudarja Stanovnikova. Pri tem nas je zanimalo, kako kultura podjetja odseva v obravnavanju zaposlenih. »Sveže sadje in oreščki, rekreacija in pivo po službi danes že higienik,« odgovori sogovornica. Zaposlenim želijo priti naproti tudi z zaupanjem. »Možnost dela od doma ali z druge lokacije so imeli na voljo že pred trenutnim stanjem v državi. Ponujamo jim prilagodljiv delovni čas, ki ne pomeni samo, da prideš enkrat med 7. in 9. ter končaš med 15. in 17. uro, ampak da si dejansko po svoje razporediš delovni čas v tednu. Ko tako na svoj rojstni dan, ko imajo sicer plačan dopust, mnogi slavljenci pridejo pozdravit sodelavce v pisarno, začutimo, da nekaj očitno delamo prav,« je zadovoljna Stanovnikova. Tudi onboarding procesu, torej uvajanju novih zaposlenih, in mentorstvu posvečajo veliko pozornosti. Tako ni govora o dvodnevnem usposabljanju novega sodelavca, ampak štiri do pet tednov trajajočem mentorskem programu. V tem času novi član spozna delovanje ekipe, podjetje in tehnične specifike delovnega mesta. Določena sta mu tudi mentor in t. i. »buddy« oziroma kolega. »Mentor mu je naslednjih šest mesecev na voljo za vsa vprašanja, skrbi za redna srečanja in uvajanje v delo ter podaja povratne informacije, 'buddy' pa predstavlja vir informacij s področja kulture in celotne organizacije.« Tudi po procesu onboardinga »misija« še ni zaključena. Pri tem Stanovnikova izpostavlja, da je rast sodelavcev znotraj podjetja izredno pomembna. »Resda nismo obsežna korporacija, a naša struktura ponuja veliko možnosti kariernega razvoja. Na pol leta zato vodimo razvojne pogovore, kjer se z vsakim sodelavcem pogovorimo, kje je in kam si želi naprej. V zadnjem času pogosto vključujemo tudi zunanje mentorje, ki prinesejo novo znanje kot motivacijo.«

urška stanonik2

»Ko na svoj rojstni dan, ko imajo sicer plačan dopust, mnogi slavljenci pridejo v pisarno pozdravit sodelavce, začutimo, da nekaj očitno delamo prav,« opaža Urška Stanovnik, menedžerka za srečo.

Umetnost transparentnega delovanja

V agenciji so odločni tudi pri transparentnem delovanju in komuniciranju. Po besedah Stanovnikove to v praksi pomeni, da se trudijo, da so vsakemu zaposlenemu vedno jasne vse okoliščine, v katerih deluje, da redno dobiva povratne informacije o njegovem delu, o vseh dogajanjih in stanjih, tako na ravni projekta in ekipe kot podjetja v celoti. »Še posebej za slednje menimo, da igra pomembno vlogo pri vsesplošnem občutku varnosti ter zavedanju, kako pomembno vsak prispeva k večji sliki. Vse to pa se odraža tudi v vsesplošni motivaciji in zadovoljstvu,« je povedala.

Ob tem finančna direktorica Ana Bernik dodaja, da lahko prav poročanje o stanju podjetja za marsikoga hitro postane samo nizanje številk. Da bi se temu izognili, ob predstavitvi bilančnih podatkov čas namenijo tudi izobraževanju. »Razložimo, kaj je EBITDA, kako izračunamo realni strošek ure posameznika, kaj so režijski stroški … Čeprav so ti termini marsikomu tuji, so za vsak menedžment bistveni, saj predstavljajo – s finančnega vidika – merilo uspešnosti podjetja. To zavedanje želimo približati tudi zaposlenim. Smo pa letos našli način, kako zaposlene še bolje vplesti. Uvedli smo kvartalno finančno poročilo, kjer smo podatkom dodali še rezultate, ki jih zaradi našega dela dosegajo stranke,« je povedala. Tako si zaposleni po njenih izkušnjah lažje predstavljajo, kako njihovo delo neposredno vpliva na rast naročnikov, po drugi strani pa tudi, kako prispevajo k uspešnosti Optiweba. Poročilo v prvem delu obsega klasične bilančne podatke o prihodkih, odhodkih in dobičku, tem pa dodajo vsebino za lažjo predstavo, kot je na primer, koliko s tem agencija prispeva v državno blagajno. »Opišemo tudi vse dejavnike, ki so vplivali na rezultate, kaj delamo dobro in kje so potencialne pasti. Z drugim delom pa pokažemo, kako vplivamo na naročnike in posredno na vse njihove uporabnike. Finance so namreč posledica dobro izvedenega dela, katerega rezultat je strankin uspeh,« pojasnjuje Bernikova.

ana bernik

»Ob predstavitvi bilančnih podatkov čas namenimo tudi izobraževanju – razložimo, kaj je EBITDA, kako izračunamo realni strošek ure posameznika, kaj so režijski stroški … Čeprav so ti termini marsikomu tuji, so za vsak menedžment bistveni, saj s finančnega vidika predstavljajo merilo uspešnosti podjetja. To zavedanje želimo približati tudi zaposlenim,« transparentnost poudarja Ana Bernik, finančna direktorica.

Deljenje znanja kot del družbene odgovornosti

Eno od vodil agencije je vključevanje širše družbe. Tega se lotevajo na več načinov. Prvi koraki so po besedah Klavdije Šernek iz oddelka upravljanja s človeškimi viri letna sodelovanja v dobrodelnih aktivnostih, ki povezujejo v zavedanju, da to, kar imajo, želijo deliti s tistimi, ki nimajo – in v hvaležnosti, da to zmorejo. Kot dodatno možnost pa zaposlenim omogočajo, da za sodelovanje v dobrodelnih dejavnostih koristijo dodaten dan dopusta. Še posebej blizu pa jim je deljenje znanja. »Optiweb je že poznan po dobri vzgoji mlajšega kadra, ki se ali še naprej razvija pri nas ali pa proslavlja uspeh kje drugje. V naših prostorih smo tako že gostili digitalno šolo, vzpostavili pa smo tudi program prakse Let’s Boost. Praksa traja tri mesece, z njo pa praktikant dobi poglobljen vpogled na izbrano področje dela. V tem času se pod budnim očesom mentorja izuri tudi v praktičnih nalogah in projektih. Tudi tu vključujemo dobrodelnost. Letos bomo na primer izpeljali že tradicionalni dobrodelni projekt, kjer svoje storitve brezplačno ponudimo neprofitni organizaciji, naši praktikanti pa s tem dobijo vpogled v praktično znanje. Vse drugo kot kuhanje kave, torej,« se nasmehne sogovornica. Let’s Boost je leta 2018 postal tudi uraden program, devet praktikantov pa v času pisanja prispevka še vedno sodeluje z agencijo v obliki študentskega dela ali zaposlitve.

In zakaj so se odločili za vse te korake? »Vsak korak, za katerega se odločimo, je del večje vizije, ki sem jo sestavil s pomočjo najbližjih sodelavcev. Razvijali smo jo dolgo, predolgo, ker nikakor nisem bil zadovoljen s tem, kar smo pripravili. Spomladi pa je le doživela predstavitev sodelavcem,« pojasnjuje Lavtar. Vizija tako povzema Lavtarjev načrt za razvoj podjetja v naslednjih letih, kjer nekaj ključnih točk sestavljajo družbena odgovornost, rast podjetja, skupina Optiweb, dejavnost razvojnega partnerja in peskovnik za zaposlene.« »Tega je tudi za celo revijo MM preveč, zato smo vizijo za vas premierno spravili še v digitalno obliko, do katere lahko dostopate na vizija.optiweb.com,« se nasmehne Lavtar.

Dobro se z dobrim vrača

Lavtar je sicer sam zelo vpleten tudi v preostalo družbeno in poslovno dogajanje. Med drugim je član strateškega sveta za digitalizacijo, veliko predava in je aktiven v številnih poslovnih skupinah. »Ne bom rekel, da me takšno udejstvovanje med ljudmi ne izčrpa. A rezultat, ki pride s tem, odtehta težke trenutke. Verjamem, da se dobro z dobrim vrača, zato si želim vrniti družbi vse, česar sem se sam naučil od drugih. Še posebej rad predavam mladim. Vem, da jim lahko dam drugačen pogled, ki jim lahko koristi, pa tudi sam v njihovi družbi vidim svet v preprostejši luči.« Podjetniške skupine in strateški svet po njegovih izkušnjah pripomorejo tudi k mreženju. »Spoznam zanimive ljudi, hkrati pa poskušam dodati še svoj delček v mozaik znanja. Veliko razmišljam o tem, kako za seboj pustiti boljši svet, in to je ena od aktivnosti, za katero verjamem, da lahko vplivam na to. Na tem mestu bi morda še dodal, da bo vsak, ki se izpostavlja, tudi kritiziran. Lahko sem vesel, če je od vseh mnenj o meni 75 odstotkov pozitivnih. Preostala četrtina bo za negativne vzela tudi najboljše stvari. A to nas ne sme odvrniti od tega, da bi brcali in delali tisto, kar mislimo, da je dobro,« je prepričan.

V letu 2022 načrtovano dodatno širjenje ekipe

Glavno smer prihodnjega leta so po Lavtarjevih besedah že zastavili, in sicer z novo strukturo razvojne ekipe. Z njo želijo opravnomočiti več posameznikov, kar bo po njegovem mnenju izboljšalo prenos znanja in posledično kakovost dela ter zadovoljstvo obeh strani, ekipe in naročnika. »Če bo delovalo, jo bomo uvedli tudi v marketing. Tudi širjenje ekipe je v načrtu. Trenutno aktivno iščemo digitalnega stratega in people developerje v razvojnem oddelku, vedno pa smo veseli prijav tudi za nerazpisana delovna mesta. Še dodatno pa želimo graditi na mladem kadru; dati prilož - nosti čim več študentom ter ob tem uriti in ustvarjati nove mentorje in rasti. Rasti predvsem kot ljudje in ekipa. Vse drugo je potem samo posledica,« sklene Lavta

S skrbjo za zaposlene poskrbiš za odlične rezultate

V Optiwebu se opredeljujejo kot people-first podjetje oziroma kot podjetje, ki se osredotoča na ljudi. Miha Lavtar namreč verjame, da če poskrbiš za svoje zaposlene, bodo sami poskrbeli za odlične rezultate in posledično zadovoljne naročnike. »Do zdaj se še nikoli ni izkazalo nasprotno. Poleg tega so tudi naročniki ljudje – če kaj, je zato people-first pristop trdno ukoreninjen tudi v poslovanje z njimi,« ugotavlja. Kot dodaja Žiga Brodnik, ta pristop v praksi pomeni, da naročnikovo željo po rasti vzamejo za svojo in zato skrbijo za nenehne predloge novosti, razvoj funkcionalnosti in optimizacijo kampanj. »Vsake aktivnosti se lotimo z mislijo na izboljšanje procesov in usmerjenostjo v cilje. Delujemo transparentno, odkrito; verjamemo, da je medsebojno spoštovanje ključ do odličnih rezultatov. Večina projektov se zato začne že s podrobno analizo naročnika in delavnicami, kjer se v razpravi dokopljemo do nujno potrebnih podatkov, obenem pa se ekipi tudi bolje spoznata, kar je osnova za doseganje ciljev,« pojasnjuje. Kjer so zahteve naročnika kompleksnejše, sodelujejo tudi z vodilnimi strokovnjaki na specifičnih področjih, lahko tudi kot s podizvajalci. Ti se lahko vključijo v interno ekipo naročnika ter z vpogledom v procese pripravijo rešitve po meri. »Daleč najpomembnejši prispevek takšnega pristopa je vzpostavitev zaupnih, dolgoročnih partnerstev. Mnenje takšnih naročnikov nam pomeni veliko več kot vse nagrade. Ob takšnih besedah težko ostanemo ravnodušni,« je zadovoljen Brodnik. Nekaj jih objavljamo v nadaljevanju.

»Celotno ekipo Optiweb, ki sodeluje pri naših projektih, vidimo kot dolgoročnega, celovitega partnerja, ki s svojo širino, strokovnostjo in odzivnostjo pokriva naše potrebe za nadaljnjo rast na digitalnem področju, tako doma kot tudi v tujini.« Bojan Lavrič, Inotherm d. o. o.

»V dobrih desetih mesecih smo se odlično ujeli z ekipo in razvili zaupanja vreden odnos. Ekipa je izredno motivirana in osredotočena na uspešnost naših digitalnih platform. Priprava, usklajevanje in optimizacija kampanj potekajo z visoko ravnjo razumevanja naše panoge. Ne glede na specifiko kmetijske panoge na slovenskem trgu skupaj dosegamo odlične rezultate ter postopoma širimo sodelovanje na druge trge.« Miha Miheljak, SIP d. d.

»S prijazno ekipo Optiweba premikamo poslovne in osebne meje, saj nas učijo in vodijo na področjih, ki so se nam zdela prej težko dosegljiva. Z velikimi in malimi idejami, prijaznimi nasveti in popolnimi rešitvami so postali že nepogrešljiv del naše vsakodnevne komunikacije!« Katarina Ambrožič Mirtič, Dinos d. o. o.

Napake so boleče. A prav je, da prihaja do njih.

Napake so po besedah Mihe Lavtarja stalni spremljevalec delovanja agencije, ki se ga zavedajo in ga niti ne skrivajo. »Samo skozi zavedanje lahko napake odstraniš. Na tem mestu bi se vsem strankam, ki smo jih kadar koli razočarali, rad še enkrat opravičil. Delali smo najboljše, kar smo v tistem trenutku znali,« pojasnjuje. Da bi preprečili, da se opečejo tudi drugi, nekaj teh napak izpostavljajo v nadaljevanju. »Čeprav so bile vse te in še mnoge druge napake boleče, je prav, da prihaja do njih. Če nikoli ne doživimo neuspeha, to samo pomeni, da stagniramo. Tega pa si ne želimo,« trdi Lavtar.

  • Kibernetska varnost: »Lani smo imeli dva večja vdora: v spletno trgovino in v oglaševalski račun na Facebooku. Bila sta takšnih razsežnosti, da bi nas z lahkoto spravila na kolena. Razlogov za uspešen vdor je bilo več: slabša pripravljenost, obsežni projekti, človeška napaka, koronavpliv in še kaj. Te izkušnje res ne privoščimo nikomur. Naša varnost je zdaj na precej višji ravni, tako tehnični del spletnih mest kot tudi sami računalniki in znanje ljudi. Za mirnejši spanec smo si uredili še kibernetsko zavarovanje.«
  • Predpriprava je ključna: »Kar nekajkrat smo šli v projekt z analizo, ki je temeljila le na okvirnih podatkih, ne da bi si vzeli čas za konkretno raziskavo projekta in stranke. Ta loterija se skoraj nikoli ni izšla. Projekt je končal v rdečih številkah, nekajkrat je bila nezadovoljna tudi stranka. Ne ona ne mi namreč nismo vedeli, v kaj se spuščamo, zato se je projekt seveda vlekel dlje od predvidenega. Če gre za večji projekt, zato zdaj s stranko najprej poskrbimo za natančno analizo in pregled stanja. Tako vsi dobimo realno sliko, stranka dobi dodatno svetovanje, pa še spoznamo se, da vidimo, če smo za skupaj. Šele nato damo zavezujočo ponudbo.«
  • Spremljanje dobičkonosnosti projektov: »Še nekje do leta 2017 je bil naš glavni fokus rast ekipe in prihodkov, sama učinkovitost pa je bila bolj na stranskem tiru. Nismo natančno vedeli, koliko ur je šlo za projekt, nismo si vzeli časa za analizo vodenja. Rezultat je bilo vrtoglavo število slabih projektov. Zdaj vsak projekt vsaj enkrat na mesec temeljito pregledamo, ali gre v pravo smer. Ko se projekt zaključi (ali že vmes), pa se naredi konkretna evalvacija, kjer sodelujejo vsi, ki so pri projektu že kdaj sodelovali; vsak poda svoje mnenje o poteku in kje smo kaj 'zašuštrali'.«
  • Podajanje iskrenih povratnih informacij: »Veliko sodelavcev se nam pridruži prav zaradi nam značilnega prijetnega vzdušja. Pogosto slišimo, da smo kot velika družina; imamo dobre odnose in trudimo se, da bi takšni tudi ostali. Nihče si ne želi nikogar prizadeti – prav zato pa si včasih tudi ne upamo iskreno povedati, kaj nas moti. In prav zaradi te prijaznosti smo na koncu lahko neprijazni. Iskrena povratna informacija je najboljša popotnica, ki jo lahko daš sodelavcu. Povratne informacije so tako zagotovo področje, kjer se moramo še izboljšati.«

mitja rep

Mitja Rep, vodja marketinga, in Sabina Bevc, vodja ekipe za optimizacijo spletnih strani.

svoljšak

Anže Svoljšak, vodja WordPress ekipe, Jaka Dremelj, vodja projektnih vodij na področju razvoja, in Peter Novak, vodja razvojne skupine Magento.

optiweb graf

Optiweb v vseh letih svojega delovanja beleži stalno rast, tako prihodkov kot tudi dobička podjetja.

 

Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, november 2021, #485. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.

 

Intervju

DavidVisenjak
15. 06. 2024

Perutnina Ptuj je z novim lastnikom, ukrajinskim podjetjem MHP, pred petimi leti dobila…

Prodaja in marketing zelo dobro sodelujeta, saj že v obdobju načrtovanja uskladimo marketinške cilje s prodajnimi. Gradimo organizacijo s skupnimi…

Amélie
08. 06. 2024

V četrtek so na SOF-u udeleženci med drugim lahko prisluhnili Amélie Ebongué,…

Bolj kot znamka izkoristi ta kreativni duh TikToka, bolj verjetno bo pritegnila pozornost občinstva in ustvarila pozitivno dojemanje blagovne znamke.

Vito Sedej
29. 05. 2024

Vito Sedej, mlajši tekstopisec v Agenciji 101, je eden od kreativcev, ki je v zadnjem…

»Pri delu v oglaševanju mi je najbolj všeč to, da ob tako razgibanem delu vsak dan zelo hitro mine. Najmanj pa to, da dan včasih mine prehitro.«

Naši avtorji