• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.marketingmagazin.si/ Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Medijski partner d.o.o.in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Medijski partner d.o.o ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.marketingmagazin.si/ in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Medijski partner d.o.o se bo trudil za pravilnost informacij. Medijski partner d.o.o lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.marketingmagazin.si/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.marketingmagazin.si/ razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.