• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Stratkom + Arnoldvuga + BPCS = Herman

Od 1. januarja 2020 bodo Radovan Arnold, Miha Bevc, Tina Cirman Popovič, Melita Joželj Nose, dr. Peter Kukovica, dr. Denis Mancevič, Milan Slana, dr. Dejan Verčič in Franci Zavrl s svojo ekipo nastopali pod imenom Herman & partnerji. To pomeni združitev agencij ArnoldVuga, Stratkom in BPCS.

10. oktobra 2019 je devet slovenskih strokovnjakov s področja komuniciranja objavilo 9tez.si. Za MM razkrivajo, da so s tem zakoličili programski manifest svojega povezovanja.

Novoustanovljena skupina šteje več kot štirideset strokovnjakov za strateško svetovanje in komuniciranje, upravljanje ugleda, grajenje znamk in digitalno preobrazbo.  Verjamejo, da bodo ustanavljali  nove svetove komuniciranja na temelju »digilognega«, prepletanju analognih in digitalnih razsežnosti bivanja in poslovanja.

In kdo je Herman? »Herman je naš vizionarski stvarnik, vseprisotni kreativni duh in neusahljiva inspiracija vseh, ki z njim sodelujejo. Če Herman ne bi bil resničen, bi si ga morali izmisliti,« je ob tem povedal dr. Denis Mancevič, izvršni direktor družbe Herman & Partnerji. 

Več si lahko preberete na www.herman-partnerji.si, kjer v bližnji prihodnosti obljubljajo še več.