• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Aleksander Žišt: »Radio je nepogrešljiv medij v lokalnih okoljih«

Aleksander Žišt, direktor Lokalne radijske mreže, je prepričan, da imajo v kriznem obdobju lokalne radijske postaje pri obveščanju lokalnih skupnosti še pomembnejšo vlogo kot sicer. Verjame, da bi oglaševanje lahko bolje izkoristila podjetja, ki proizvajajo te dni nujno potrebne izdelke, a so potrošniki o njih premalo informirani.

Foto: Pixabay

Lokalne radijske postaje ne morejo na čakanje

Medijska panoga je ena od tistih, ki trenutno prevzema ogromno breme, po ugotovitvah Aleksandra Žišta pa je lokalni radio s tega vidika še posebej močno prizadet. Opozarja, da zaradi nepogrešljive vloge lokalnega radia pri ažurnem in verodostojnem informiranju prebivalstva o dogajanju v lokalnih okoljih lokalne radijske postaje ne morejo poslati večine sodelavcev domov na čakanje, kot so to lahko naredili nekateri drugi mediji in podjetja.

Zato se neodvisne lokalne radijske postaje soočajo z enakimi stroški radijske produkcije, kot so jih imele pred epidemijo, po drugi strani pa z upadom vseh oglaševalskih prihodkov. »Lokalne radijske postaje namreč niso financirane iz državnega proračuna ali RTV prispevka. Zato upamo in pričakujemo, da bosta vlada in resorno ministrstvo spoznala ključno vlogo, ki jo imajo lokalne radijske postaje pri obveščanju lokalnega prebivalstva v trenutni krizni situaciji in da bosta v paketu protikriznih ukrepov, ki se ravnokar sprejemajo, našla ustrezno finančno rešitev, ki bo lokalnim radijskim postajam pomagala prebroditi nastalo situacijo in vsaj delno pokriti finančni izpad prihodkov.«

Nacionalni mediji se ne dotaknejo lokalnih skupnosti

Kot drugi mediji tudi lokalne radijske postaje te dni beležijo povečano pozornost poslušalcev oziroma lokalnih prebivalcev. Po besedah sogovornika jih predvsem zanima dogajanje doma in kakšni ukrepi veljajo za njihovo občino in kraj. »Za informiranje na lokalni ravni je namreč lokalni radio še vedno prvi medij in mnogokrat tudi edini medij, ki je dovolj ažuren in kredibilen pri podajanju lokalnih informacij. Medtem ko danes številni Slovenci na osrednjih spletnih portalih iščejo informacije na ravni države, je v lokalnem okolju povsem drugače, saj nacionalni slovenski mediji ne poročajo o dogajanju na lokalni ravni ter o sprejetih preventivnih ukrepih v posameznih občinah, krajevnih skupnostih in naseljih.«

Tega po besedah sogovornika ne morejo početi niti nacionalne radijske postaje, zato se je lokalni radio ponovno izkazal kot nepogrešljiv medij v lokalnih okoljih, ki ga lokalne oblasti spretno uporabljajo za ažurno obveščanje lokalnega prebivalstva o sprejetih ukrepih v njihovem kraju. Zato ga ne preseneča, da večina Slovencev vsak dan še vedno najraje posluša lokalne radijske postaje.

Nekatera podjetja bi lahko bolje izkoristila krizno obdobje

»Verjamem, da v teh časih ni nikomur lahko. Večina podjetij je zaprla svoja vrata za kupce, zato jih na nek način razumem, da so temu primerno prilagodila tudi svoje marketinške aktivnosti. Pri nekaterih podjetjih pa je prisoten tudi strah pred negotovo finančno prihodnostjo, zaradi česar so sprejela preventivne varčevalne ukrepe tudi na področju naložb v oglaševanje. Je pa na drugi strani kar nekaj podjetij, katerih izdelke potrebujejo potrošniki tudi v teh časih, a imajo slednji mnogokrat premalo informacij, kako in kje jih naročiti in prevzeti,« opaža Žišt.

V teh primerih je ustrezno informiranje potrošnikov celo zaželeno in koristno, a se po njegovih opažanjih premalo podjetij, z redkimi izjemami, v tem trenutku odloča za oglaševanje. »Upam, da se bo epidemija virusa čimprej zajezila in da bo država sprejela ustrezne ukrepe za ponoven zagon gospodarstva. Ko se bo to zgodilo, sem prepričan, da se bodo oglaševalci z veseljem vrnili na lokalne radijske postaje s svojimi oglaševalskimi akcijami. Do takrat pa želim vsem, da čim hitreje, s čim manj žrtvami in s čim manj škode prebrodijo nastalo situacijo, saj smo na koncu vsi v istem čolnu,« sklene sogovornik.