bla
Vpogled

Pomen javnomnenjskih raziskav: Vloga raziskav v vsakdanjem življenju državljanov in v »supervolilnem« letu

Z Mediane sporočajo, da raziskave javnega mnenja, ki pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije o soočanju s covidnimi razmerami, od marca 2020 izvajajo z lastnimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za sodelovanje nagrajujejo.

Uvodoma poudarjajo, da raziskovanje javnega mnenja v zadnjih letih postaja vedno večji izziv, v javnosti pa se pogosto pojavljajo tudi dvomi o veljavnosti rezultatov raziskav, čeprav so slednji večinoma lahko tudi le posledica napačnih interpretacij ali razumevanj, ne pa napačne metodologije, s katero se javnomnenjske raziskave izvajajo. Še posebej naj bi to veljalo za javnomnenjske raziskave s področja politike, sploh v »supervolilnih letih«, kot je tudi letošnje.  »Javnomnenjske raziskave so del vsakdana v večini držav. Podatki, ki jih zbirata WAPOR (Svetovno združenje za javnomnenjske raziskave) in ESOMAR (Evropsko združenje za javnomnenjske in trženjske raziskave), kažejo, da se izvajajo v več kot 90 % držav ter merijo mnenja državljanov o vladi, družbenih tematikah, ekonomiji in podobno. Zaskrbljujoče je, da se v kar 60 % državah raziskovalne hiše in mediji soočajo z omejitvami pri objavah v predvolilnem času, tako kot to velja tudi v Sloveniji.«

Kakovostno izvedene javnomnenjske raziskave obravnavajo kot pokazatelja trenutne volje državljanov, pa tudi kot možnost interpretacije, zakaj so rezultati takšni, kot so. »Dobro izvedene javnomnenjske raziskave tako državljanom ponudijo enake informacije, kot so dostopne vladi in politikom. Da so lahko državljanom raziskave pomembne in da jih razumejo kot kredibilne, je nujno, da medij poskrbi za navedbo vseh pomembnih virov (metoda anketiranja, čas anketiranja, velikost vzorca, reprezentativnost vzorca). Vsi ti podatki so pomembni za korektno interpretacijo rezultatov s strani ozaveščenega uporabnika,« pojasnjujejo.

Ob tem dodajajo, da ni dokazov, da bi objavljanje predvolilnih posnetkov stanja med volivci lahko na izvedbo legitimnih volitev kakor koli vplivalo. »Predvolilne raziskave javnega mnenja volivcem omogočajo, da presodijo različne strategije in ugotovijo, kako lahko svoj glas kar najbolje uporabijo. V vsakem primeru je še vedno volivec tisti, ki z oddajo glasu na dan volitev izraža svojo voljo in prav je, da je ta oblikovana na podlagi različnih virov, med katere sodijo tudi objave javnomnenjskih raziskav v medijih.« 

Inštitut Mediana je član združenja ESOMAR (Evropskega združenja za javnomnenjske in trženjske raziskave). Ustanoviteljica Inštituta Mediana, Janja Božič Marolt, je predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo

Intervju

draksler6
23. 09. 2023

Z Gregorjem Drakslerjem, ki sodi med najbolj izkušene direktorje marketinga na področju…

Vedno se srečujemo z izzivom, ali naj bo oglasno sporočilo bolj kreativno ali strogo prodajno, toda na koncu moramo doseči določene številke, kar je…

Primož Zupan
16. 09. 2023

V založbi Rokus Klett so predstavili novost na našem trgu – tečaje programiranja Coders…

Zaradi nenehne digitalizacije na vseh ravneh in področjih življenja postajajo tovrstna znanja, torej digitalne veščine, pomemben del našega vsakdana…

Božidar Abramović
09. 09. 2023

V okviru konference medijskih trendov SEMPL, ki se v Portorož vrača 19. in 20. oktobra…

Medijska ali katera koli druga komunikacijska agencija, ki ne bo sprejela sprememb, ki jih prinašajo orodja umetne inteligence, ne bo kos izzivom…

Naši avtorji