hisense katar
Aktualno

Ugled delodajalca kot eden od ključnih vzvodov za pridobivanje talentov

Konkurenca za talente postaja vedno močnejša, zato je danes ključna globalna miselnost za privabljanje, zaposlovanje in ohranjanje strokovnih sodelavcev. Ugled delodajalca postaja nujna sestavina uspešnega privabljanja zaposlenih.

Zaposleni različnih generacij cenijo primerno plačilo, vendar s pomembnim preskokom v miselnosti. Številne raziskave* kažejo, da višina plače ni nujno najbolj pomemben kriterij, nove generacije imajo jasna pričakovanja do svojih delodajalcev in cenijo bolj neotipljive stvari. Odločujoča postaja spodbudna kultura podjetja, ki omogoča stalno strokovno rast v celostni ambiciozni viziji, in trajnostna naravnanost podjetja. Pandemija je dodala novo dimenzijo – zaposleni imajo visoka pričakovanja tudi glede možnosti prilagodljivega delovnega časa in dela od doma.

Ugledna blagovna znamka delodajalca ima sicer številne prednosti in otipljive učinke** (vir: Universum Global Survey (2022). Razpolovi stroške zaposlovanja, privabi dvakrat več usposobljenih kandidatov, vpliva na znižanje fluktuacije zaposlenih za 28 %, in omogoči do dvakrat hitrejši čas zaposlovanja. Prav tako je pomembno izpostaviti, da 75 % vseh iskalcev zaposlitev razišče ugled podjetja in razmisli o blagovni znamki delodajalca, še preden se prijavijo na delovno mesto. 69 % iskalcev zaposlitve ne bi delalo za podjetje s slabim ugledom – tudi, če ne bi imeli službe in bi jim tovrstna zaposlitev prinesla višji dohodek. (Viri: serija raziskav Bershin, raziskava med milenijci in generacijo Z, Deloitte, 2021, raziskava Zakaj so pomembni kultura, voditeljstvo, rast in fleksibilnost, Glassdoor Data)

Potreba po celostnem in trajnostnem pristopu k upravljanju ugleda delodajalca je torej danes bolj kot kdaj koli prej postala nuja, saj bodo podjetja le na ta način uspela privabiti, motivirati in zadržati talente.

V družbi Hisense spremljamo trende in z globalno strategijo razvoja talentov naslavljamo tudi omenjena pričakovanja zaposlenih.

Vlaganje v osebnostno in strokovno rast zaposlenih je ena od prioritet

V Hisense Europe spodbujamo kulturo širjenja znanja, stremimo k nenehnemu izpopolnjevanju že obstoječih znanj in veščin, k pridobivanju novih kompetenc, obstoječe znanje med seboj delimo in širimo med vse zaposlene s primeri dobrih praks.

Za perspektivni in ključni kader so na voljo dodatni mednarodni korporativni programi, ki so namenjeni razvoju vodstvenih kompetenc. Mentorski program povezuje mlade potenciale, strokovnjake in poslovodstvo pri izmenjavi izkušenj in širjenju dobrih praks. V dveh generacijah je mentorski program zaključilo že več kot 170 posameznikov iz 14-ih različnih držav, v letošnjem letu nadaljujemo s tretjo generacijo. Program Mladi potenciali (angl. Young potentials) je dodaten razvojni program, namenjen vsem mladim talentom iz vseh podjetij Hisense Europe, v sklopu katerega so zaposleni deležni številnih usposabljanj in razvojnih aktivnosti, da bodo lahko sčasoma postali uspešni in odgovorni vodje in predstavljali vodstvo družbe. Pri izobraževanju sodelujemo tudi s sedežem skupine Hisense, ki z dodatnimi izobraževalnimi programi in razvojnimi aktivnostmi na globalni ravni podpira razvoj naslednikov.

Vlaganje v osebnostno in strokovno poslovno rast zaposlenih je ena od ključnih prioritet, kar se odraža tudi v izobraževanju in usposabljanju. Zaposlenim v Hisense Europe so na voljo številni različni izobraževalni programi, se pa v izobraževanje in usposabljanje letno vključuje okrog 7.000 zaposlenih, v kar investiramo milijon evrov letno.

Eden od naših ciljev je tudi spodbujanje zdravega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter aktivnega življenjskega sloga. Iz tega naslova je Hisense Europe z blagovnima znamkama Hisense in Gorenje prejel tudi priznano mednarodno poslovno oceno in srebrno medaljo EcoVadis za predanost k spodbujanju etičnih poslovnih praks, kot sta ustvarjanje enakih možnosti za vse in vzpostavljanje kulture deljenja znanja.

Nepozabna poslovna pustolovščina Katar 2022

V Hisense Europe skladno s korporativno vrednoto inovativnosti nadgrajujemo klasične pristope izobraževanja in razvoja talentov z nudenjem edinstvenih izkušenj za svoje zaposlene. Pri izobraževanju in razvoju kadrov se navezujemo na strateške usmeritve podjetja, zato nam globalna strategija krepitve blagovne znamke tudi preko odmevnih svetovnih in evropskih športnih sponzorstev omogoča izjemne priložnosti pri snovanju inovativnih oblik prepoznavanja in izkazovanja zahvale zaposlenim za njihov prispevek.

Ena od takšnih izjemnih iniciativ je bila tudi »Poslovna pustolovščina Katar 2022«.

Več mesecev smo se pripravljali, da bi vsem zaposlenim omogočili enakovredne možnosti sodelovanja pri tem izjemnem natečaju »Najboljši na igrišču«. Vsak zaposleni v mednarodni skupini Hisense Europe je namreč imel priložnost, da se udeleži tridnevne poslovne poti v Katarju v času svetovnega nogometnega prvenstva in obišče eno od tekem svetovnega prvenstva v nogometu (FIFA World Cup Qatar 2022™).

Projekt, ki je vključeval 10 tisoč zaposlenih

»V Hisense Europe skladno s korporativno vrednoto inovativnosti nadgrajujemo klasične pristope izobraževanja in razvoja talentov z nudenjem edinstvenih izkušenj za naše zaposlene. Ena od takšnih izjemnih iniciativ je bila tudi »Poslovna pustolovščina Katar 2022«, ki je bila med zaposlenimi izredno dobro sprejeta. Zaposlene smo pri natečaju uspeli privabiti tudi k snovanju poslovnih idej, jih povezati, predvsem pa smo zaposlenim poleg izjemne izkušnje omogočili priložnost za tkanje poslovnih vezi in spoznavanje posla, razumevanje pomena sponzorstva in aktivacij za blagovno znamko ter druženje in mreženje s sodelavci in poslovnimi partnerji z vsega sveta. Projekt je bil zastavljen na ravni Hisense Europe in je vključeval 10 tisoč zaposlenih.«

maja v

Maja Veithauser, korporativni HR poslovni partner za področje prodaje in vodja projekta »Poslovna dogodivščina Katar 2022« na ravni Hisense Europe.

Nepozabna izkušnja

Natečaj »Poslovna pustolovščina Katar 2022« je bil zastavljen kot del poslovnih aktivnosti Hisense Europe. Izhodišče natečaja pa je bila strateška usmeritev blagovnih znamk Hisense in Gorenje, ki poenostavljata življenje s ponudbo tehnološko naprednih in prijaznih naprav in rešitev.

Zaposleni so bili povabljeni k sodelovanju v izzivu: v nekaj stavkih so si morali zamisliti trenutno neobstoječo napravo ali storitev, ki bo v naslednjih petih letih popolnoma spremenila naše domove. Strokovna komisija je ocenila vse ideje in izmed vseh, ki so se uvrstili v finale, v prenosu žrebanja v živo in ob prisotnosti članov komisije izžrebala šest srečnežev.

Na ta način smo zaposlene uspeli aktivirati, spodbuditi njihovo ustvarjalnost preko snovanja idej ter jih navsezadnje vpeti v procese v podjetju tudi tako, da smo jim omogočili sodelovanje na najpomembnejših korporativnih dogodkih. Prejeli smo izjemne ideje, ki bodo lahko izboljšale naše poslovanje, najbolj veseli pa smo bili zavzetosti, pozitivnega pristopa in konstruktivnih idej zaposlenih na mednarodni ravni.

Tridnevna poslovna pot v Katar je bila polna novih poslovnih in osebnih vtisov. Šest srečnih izžrebancev iz različnih držav in poslovnih področij znotraj skupine Hisense Europe je resnično doživelo neponovljivo izkušnjo. Na tujem trgu so se izbrani zaposleni namreč udeležili srečanj s poslovnimi partnerji ter pridobivali poslovne izkušnje, poslovna pot pa je bila sklenjena z ogledom nogometne tekme svetovnega nogometnega prvenstva med Nemčijo in Španijo.

Cilje se lahko doseže le z zavzetimi zaposlenimi

Zaposleni so temelj našega podjetja. S številnimi razvojnimi aktivnostmi, učinkovitimi in zanimivimi pristopi k zadovoljevanju trenutnih in prihodnjih kadrovskih potreb, s pristopi k razvoju raznolike in vključujoče kulture na delovnem mestu in z medgeneracijskem sodelovanjem gradimo na prepoznavnosti in položaju Hisensa.

Zavedamo se, da je izpolnitev nadaljnjih ambicioznih poslovnih ciljev družbe Hisense mogoča le z zavzetimi zaposlenimi, zato novo fazo rasti podpiramo z globalnim načrtom razvoja talentov in nenehno krepimo koncept učeče se organizacije.

hisense store

hisense tekma

Viri:

  • serija raziskav Bershin;
  • raziskava med milenijci in generacijo Z, Deloitte 2021
  • raziskava Future Forum Pulse, Wave 7, 2022
  • društvo VTIS, 2022
  • raziskava o pomanjkanju talentov, Manpower 2020
  • raziskava Zakaj so pomembni kultura, voditeljstvo, rast in fleksibilnost, Glassdoor Data
  • globalna raziskava Universum, 2021

Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, april 2023 #502. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.

Intervju

draksler6
23. 09. 2023

Z Gregorjem Drakslerjem, ki sodi med najbolj izkušene direktorje marketinga na področju…

Vedno se srečujemo z izzivom, ali naj bo oglasno sporočilo bolj kreativno ali strogo prodajno, toda na koncu moramo doseči določene številke, kar je…

Primož Zupan
16. 09. 2023

V založbi Rokus Klett so predstavili novost na našem trgu – tečaje programiranja Coders…

Zaradi nenehne digitalizacije na vseh ravneh in področjih življenja postajajo tovrstna znanja, torej digitalne veščine, pomemben del našega vsakdana…

Božidar Abramović
09. 09. 2023

V okviru konference medijskih trendov SEMPL, ki se v Portorož vrača 19. in 20. oktobra…

Medijska ali katera koli druga komunikacijska agencija, ki ne bo sprejela sprememb, ki jih prinašajo orodja umetne inteligence, ne bo kos izzivom…

Naši avtorji