sponzorji
Aktualno

Sponzorji ne bodo občutno zmanjševali svojih naložb

Predstavniki sponzorskih znamk v Sloveniji ocenjujejo, da sponzorskih vložkov v letu 2020 ne bodo drastično zmanjševali, kot kaže najnovejša raziskava.

70 % podjetij ocenjuje, da se bo zaradi posledic covida-19 v letu 2020 proračun za sponzorstva skrčil za manj kot za 25 %. Kar 60 % sponzorjev ne načrtuje odpovedi katere od sponzorskih pogodb, medtem ko so lastniki pravic bolj pesmistični, saj jih kar 86 % meni, da bodo izgubili najmanj enega sponzorskega partnerja. Po drugi strani pa skoraj četrtina podjetij (23 %) za sponzorsko aktivacijo načrtuje celo več sredstev, kot je vrednost sponzorske investicije.

Gre za ugotovitve raziskave Posledice pandemije covid-19 kot priložnost za prilagoditev in razvoj sponzorstev v športu, ki jo je izvedla agencija Sport Media Focus (tudi organizator konference SPORTO) v sodelovanju z raziskovalnimi partnerji ljubljanske Fakultete za šport in Ekonomske fakultete, Olimpijskega komiteja Slovenije ter Društva za marketing Slovenije. V raziskavo je bilo vključenih 23 podjetij, ki predstavljajo pomemben delež vloženih sredstev v slovenski šport, ter 22 večjih in marketinško aktivnih imetnikov športne lastnine (klubi, zveze, organizatorji športnih dogodkov).

Še več lastnih (digitalnih) vsebin

Kar 95 % sodelujočih sponzorjev pričakuje povečanje obsega lastnih vsebin, tako sponzorji kot tudi imetniki športne lastnine pa se strinjajo, da bo posledica pandemije covida-19 večje povpraševanje in potrošnja digitalnih vsebin pri porabnikih. 85 % imetnikov športne lastnine meni, da bo uporaba novih tehnologij ključna v evoluciji sponzorstev.

»Glede na predvideni manjši obseg dogodkov v bližnji prihodnosti tako sponzorji kot imetniki športne lastnine kot alternativni ukrep načrtujejo spremembe komunikacijske strategije,« ugotavljajo avtorji raziskave. Večina sponzorjev po njihovih ugotovitvah sicer ne načrtuje zamrznitve marketinških proračunov, dokler se dogodki ne vrnejo. Obe strani, sponzorji in imetniki pravic, se tudi strinjata, da bo potrebnega več medsebojnega sodelovanja, hkrati pa kot trend prepoznavata pomembnost trajnostnega razvoja.

Kdaj je sponzorstvo uspešno?

Raziskava pa po drugi strani kaže na razhajanje med sponzorji in imetniki športne lastnine, ko gre za dojemanje uspešnosti sponzorstva.  Sponzorji kot najpomembnejši element uspešnosti navajajo večjo zavest o njihovih izdelkih in naklonjenost znamki, medtem ko imetniki športne lastnine kot najpomembnejše izpostavljajo izpolnitev pogodbenih obveznosti in pojavnost sponzorja v medijih.

Celotno raziskavo najdete na tej povezavi.

Intervju

katarina klemenc
28. 11. 2020

Z mag. Katarino Klemenc, direktorico korporativnega komuniciranja Novartisa v Sloveniji…

snapchat
16. 11. 2020

Tako trdi Samuel Bevan, mednarodni vodja za nove trge in poslovne rešitve pri Snapchatu,…

timotej gala
14. 11. 2020

Httpool letos praznuje že dvajsetletnico delovanja in ob tej priložnosti smo se…

Naši avtorji