Jezero Jasna
Aktualno

Pozitivni marketing v turizmu za boljšo prihodnost

Pozitivni marketing pomeni izvajanje marketinga na način, da dosežemo vsesplošno dobro. Še posebej zdaj je takšen način marketinga več kot potreben.

S tovrstnim pristopom v marketinški proces vključujemo trajnostne koncepte in smo pozorni na širše družbene vplive. Marketing v tem primeru torej ni samo orodje za prodajo, temveč poskuša sočasno doseči tudi pozitivne družbene učinke.

S pomočjo koncepta 8 principov pozitivnega marketinga (ki ga povzemamo po prispevku, objavljenem na Good Marketing Network) bomo prikazali primere dobre prakse marketinga turističnih ponudnikov. Na takšen način namreč tudi oni spreminjajo trenutni svet na bolje, kar v tem trenutku vsi nujno potrebujemo. Načela se dotikajo štirih ključnih področij, na katera lahko vplivamo s pozitivnim marketingom.

NAČELA LJUDI

Prvo področje vključuje načela ljudi. Sem sodijo področja, povezana z marketingom, ki prispevajo k dobremu počutju in občutku pripadnosti posameznikov. Turisti skozi zgodovino postajajo vse bolj zahtevni in selektivni in zato stremijo h kakovostnejši ponudbi, ki ustreza njihovim potrebam in željam. 

1. Princip vključevanja

Ljudje smo neverjetno socialna bitja z močno potrebo po vključitvi in pripadnosti. Marketing lahko spodbudi ekskluzivnost, tako da turisti izkusijo to občutje na račun drugih, ali pa poskrbi za promocijo širokega občutka pripadnosti. 

Prav zato Virgin Hotels uporablja aplikacijo Meet Lucy, preko katere lahko uporabniki naročijo sobno strežbo, uravnavajo temperaturo in tako personalizirajo celotno izkušnjo bivanja v hotelu. 

2. Opolnomočenje

Gostom moramo s pomočjo marketinga zagotavljati pregledne, poštene in primerljive informacije o izdelkih in storitvah in jih tako spodbujati k sprejemanju premišljenih odločitev. Opolnomočimo jih tako, da jim pomagamo prepoznati realne prednosti in pozitivne lastnosti, kar jim bo pomagalo pri sprejemanju odločitev. 

Tako na primer tudi Svetovna turistična organizacija (WTO) pravi, da zaupanje postaja nova valuta v novi realnosti, ki v teh časih pomembno pripomore k dobrim rezultatom marketinga. Pomemben del tega zaupanja so tudi kakovostne in pravočasne informacije. 

Zato bo še toliko bolj pomembno najpomembnejše informacije (predvsem o varnostnih protokolih) sporočati na pravilen način. Tako sta Bureau Veritas (vodilni ponudnik testiranja in certificiranja) in hotelska veriga Accor združila svoje izkušnje in pripravljata certifikat, ki bo potrjeval, da so bili doseženi ustrezni varnostni standardi in protokoli za čiščenje, ko bodo hoteli ponovno odprti. Podobno je certifikat vzpostavilo tudi ameriško združenje namestitev AHLA, ki je k sodelovanju povabilo tudi širok nabor končnih ponudnikov.

NAČELA SKUPNOSTI

Drugo področje, ki ga moramo upoštevati, je načelo skupnosti. Ključno vprašanje je, ali izvedene marketinške aktivnosti resnično prispevajo k splošnemu dobremu počutju in večji povezanosti skupnosti oziroma družbe. Načela raznolikosti, sodelovanja in povezljivosti so pomemben vidik pozitivnega marketinga v odnosu do skupnosti.

3. Raznolikost

Marketinška sporočila in podobe so lahko odsev raznolikosti skupnosti ter spodbujajo k razumevanju različnih kultur in različnih želja. S predstavljanjem raznolikosti skupnosti, zlasti ob prikazu pozitivne interakcije med različnimi člani, prispevamo k harmonični družbi in ustvarjamo prostor, v katerem se ljudje čutijo pripadni.

Platforma Showaround omogoča, da turistično destinacijo spoznamo skozi oči različnih lokalnih vodičev. Tako lahko slišimo pogled prebivalca destinacije na lokalno okolje in bolj podrobno spoznamo določeno destinacijo.  

4. Povezovanje

V pozitivnem marketingu je bistveno tudi sodelovanje med različnimi deli skupnosti in povezovanje med vsemi turističnimi partnerji. Tukaj je v Sloveniji še zelo veliko potenciala, saj nekatere turistične destinacije (tudi vodilne) za zdaj tega še ne izvajajo na najbolj optimalen način. 

Dober primer načela raznolikosti v praksi so tudi turistične organizacije, ki turistom pokažejo pristno življenje lokalnega prebivalstva. Znan primer je iz Etiopije, kjer lahko turisti preživijo dopust v družbi lokalnih plemen ter hkrati doživijo pristno izkušnjo in finančno pomagajo plemenom, ki nimajo veliko virov dohodka. 

Drugi primer pa prihaja iz Anglije. Tamkajšnji Invisible Cities je posebne vrste organizacija, saj združuje brezdomce in jim ponuja možnost vodenja turistov po mestih. Lastnik organizacije Zakia Moulaoui se še posebej trudi, da jih podpira tudi v času pandemije. Zato je vzpostavil projekt množičnega financiranja in vabi vse, da s prispevki pomagajo brezdomcem, ki drugače sodelujejo kot turistični vodiči.

Francosko podjetje Lyon Wine Tasting je v času koronavirusa organiziralo virtualne degustacije, pri čemer so poskrbeli za srečanje posameznikov z vsega sveta na platformi Zoom. Poleg tega, da se lahko s strokovnjakom pogovarjajo o pravilnem načinu pokušanja vina, pa je bistveno tudi to, da se med seboj spoznavajo ljudje z različnih koncev sveta in ustvarjajo nove prijateljske vezi.

NAČELA PLANETA

Tretje področje je načelo planeta. Pri tem se sprašujemo, ali naš marketing pozitivno vpliva na ohranjanje naravnih danosti našega planeta. V turizmu je to pomemben vidik, saj so naravne danosti ena od ključnih elementov turistične ponudbe. 

5. Skrb za okolje

Industrija (tudi turizem) in življenjski slog posameznika so že pustili precejšnje posledice na našem planetu, predvsem z vidika onesnaženja in tudi slabše kakovosti življenja živali, posledično pa tudi ljudi. Naslednja leta je treba nameniti temu, da začnemo posledice odpravljati, namesto da planetu povzročamo nadaljnjo škodo. Predvsem daljša potovanja so v zadnjih letih postala stalnica velikega dela razvitega sveta. Le poredko pa pomislimo na škodo, ki jo puščamo za seboj. Dolgi leti pustijo velik ogljični odtis, ki pri dopustu, preživetem v lokalnem okolju, ni problematičen. 

6. Vsestranskost

Svojih lokalnih odločitev ne moremo ločiti od posledic na globalni ravni. Naš planet je med seboj močno povezan in vedno moramo pomisliti, kako bodo naše odločitve vplivale na ljudi, živali in okolje po vsem planetu, ne le na našem dvorišču. Vsestranskost in prilagodljivost morata biti prioriteta v tem hitro se spreminjajočem svetu. Raznoliki sistemi z več plastmi, povezavami in dimenzijami so odpornejši kot sistemi, zgrajeni le za učinkovitost. Ta vidik raznolikosti se kaže tudi v sposobnosti izredno hitrega prilagajanja spremembam na trgu.

Turistične kmetije so dober primer tovrstnega turizma. Kmetija lahko ob morebitnem izpadu turizma še vedno preživi od svoje kmetijske dejavnosti. 

Culinary Adventure Co iz Kanade je zelo hitro spremenil svoj način prodaje in kulinarično doživetje dobesedno zapakiral v škatlo. V registriranem turističnem proizvodu Food Tour in a Box združujejo skrbno izbrane sestavine za doživetje kulinarike z dodatnimi zanimivimi izdelki in darilnim bonom. Svoj produkt promovirajo tudi kot eno od kreativnih daril (za obdarovanje mam so tako na primer pripravili poseben paket Mother's Every Day Food Tour in a Box).

NAČELA VPLIVA

Zadnje področje se imenuje načelo vpliva. Pri tem se sprašujemo predvsem, ali naš marketing dosega želene rezultate tako za naše podjetje kot tudi za družbo.

7. Družbeno dobro

Ne glede na to, kako dober je namen marketinga, je pomembno vprašanje tudi, ali so naši izdelki in storitve v službi ljudi, širše družbe in okolja, v katerem se nahajamo. Pri tem je treba poiskati predvsem tiste elemente, zaradi katerih bo življenje vseh dolgoročno boljše.

Responsible Travel namenja odstotek celotnega prihodka izletom za nepriviligirane otroke. Tako preseže okvirje turizma in ima pozitiven učinek na celotno družbo. 

Alternativa »all inclusive« resortom, ki ne zaposlujejo lokalnega prebivalstva, so lahko manjši hoteli, ki so bolj povezani z lokalnim okoljem. Tako ima tudi skupnost večjo moč pri odločanju in je bolj vpletena v samo turistično dejavnost. 

 

8. Finančni vidik

Svet potrebuje dobra podjetja, storitve in izdelke. S pozitivnim marketingom pomagamo kupcem uvideti širšo vrednost vsega, kar počnemo. 

Primer Kostarike pokaže, kako je lahko turizem gonilnik enakovrednosti družbe. Turizem v tej državi predstavlja 27 % bruto domačega proizvoda in od tega gre kar 80 % prihodkov najrevnejšemu delu prebivalstva, hkrati pa 60 % služb v tem sektorju predstavljajo ženske. 

V času pandemije in po njej zgolj kreativnost ni dovolj; iskati bomo morali višji smisel marketinga in celotnega poslovanja posameznih ponudnikov v turizmu. Blizu idealnih pa bodo tiste rešitve, ki bodo uspele združiti vseh osem predstavljenih načel (in dodale še kakšno novo).

Intervju

katarina klemenc
28. 11. 2020

Z mag. Katarino Klemenc, direktorico korporativnega komuniciranja Novartisa v Sloveniji…

snapchat
16. 11. 2020

Tako trdi Samuel Bevan, mednarodni vodja za nove trge in poslovne rešitve pri Snapchatu,…

timotej gala
14. 11. 2020

Httpool letos praznuje že dvajsetletnico delovanja in ob tej priložnosti smo se…

Naši avtorji