Kriza
Aktualno

Kako je oglaševalsko in komunikacijsko industrijo prizadela kriza pred 10-imi leti?

Pogled v preteklost nam morda pomaga razumeti sedanjost. Konec prejšnjega desetletja je svet prizadela finančna kriza, ki je v Sloveniji še posebej dolgo trajala. Bistveno: stvari so se počasi izboljšale.

Oglaševalske, spletne in agencije za odnose z javnostmi ter medijski zakupniki so leta 2009, v času finančne krize,doživeli občuten izpad prihodkov, kar se je pokazalo tudi v njihovih dobičkih. Skupaj je prvih deset največjih agencij, ki so v letu 2008 zabeležile okoli 230 milijonov evrov prihodkov, na letni ravni izgubilo dobrih 33 milijonov evrov prihodkov, kar je za 14 odstotkov manj kot v letu 2008. Da je kriza resna, je postalo jasno marsikateri agenciji, saj je izpad prihodkov zagotovo vplival na zategovanje pasu. Vse velike agencije, z izjemo Publicisa, ki je promet povečal za skoraj 10 odstotkov, so imele tako v letu 2009 bistveno nižje prihodke kot leto poprej. 

Za 14 odstotkov nižje dobičke je zabeležilo deset največjih agencij tudi po čistem poslovnem izidu. V letu 2009 so skupaj ustvarile 6 milijonov evrov čistega dobička, kar je skoraj milijon evrov manj kot leto prej. 

Medijske agencije in zakupniki s petino manjšim prometom

Največje medijske agencije in zakupniki v Sloveniji so leta 2009 ustvarili za 170 milijonov evrov prometa, kar je bilo skoraj 30 milijonov evrov oziroma 15 odstotkov manj kot leta 2008, prav tako pa so imeliza 20 odstotkov nižji dobiček. Promet se je glede na leto poprej znižal tudi vsem preostalim agencijam in zakupnikom z izjemo Pristopa Medie, ki je zabeležila rekordno visoko rast prometa. Izgubo dobička glede na leto 2008 so beležile prav vse medijske agencije in zakupniki, ponovno z izjemo Pristopa Medie, med večjimi »izgubarji« pa naj omenimo predvsem agenciji Imeldo Media in Carat Austria, ki sta leto 2009 končali s finančnim minusom. 

Tudi oglaševalske agencije z nižjimi prihodki 

Poslovanje oglaševalskih agencij, ki so v Sloveniji v letu 2009 realizirale več kot milijon evrov prometa, je bilo v primerjavi z letom prej prav tako manj uspešno, saj je omenjena skupina agencij skupaj dosegla 10 odstotkov manj prihodkov. Z izjemo največje agencije po prihodkih, agencije Publicis, ki je na letni ravni ustvarila za 9 odstotkov večji promet oziroma za 1,6 milijona evrov višje prihodke, so preostale agencije bolj ali manj zabeležile upad prometa. Poleg Greya, ki je imel 33-odstotni padec prihodkov, so manjši promet dosegle še AD Company, katere promet se je znižal za 29 odstotkov, Mediamix, ki ima za petino manj prihodkov, ter agencije Imelda, Advertus in Arih, ki so zabeležile izpad dobre tretjine prihodkov od prodaje. 

Skupaj so vse agencije v skupini v letu 2009 ustvarile za dobrih 11 odstotkov nižji dobiček kot v letu 2008, k čemur so največ pripomogle agencije Luna\TBWA, Futura DDB inPristop, ki so imele v povprečju za 15 odstotkov manjše dobičke. 

Je komuniciranje z javnostmi še donosno? 

Agencije, katerih osnovna ali pa vsaj delna dejavnost so odnosi z javnostmi, so v letu 2009 poslovale z izgubo, ki pa je bila pri določenih agencijah precej višja kot leto poprej. Skupaj so imele agencije za odnose z javnostmi za 78 odstotkov manjši dobiček in približno 21 odstotkov manjši promet na letni ravni, to je dobrih 5 milijonov evrov. Z izjemo agencij Propiar, Inqua, Odmev in Compress PR so prav vse agencije za odnose z javnostmi zabeležile upad prometa.

Močan upad prihodkov pri spletnih medijskih agencijah

Resnična kriza se je pokazala pri spletnih agencijah. Spletne agencije oziroma agencije, ki se ukvarjajo z medijskim načrtovanjem in zakupom na internetu, so namreč skupno zabeležile kar za 1720 odstotkov nižji dobiček na letni ravni. K temu je največ pripomogla agencija Moje delo, ki je imela v letu 2009 izgubo v vrednosti 680.000 evrov in za dobro polovico manjši promet. Največja med spletnimi agencijami Httpool je sicer zabeležila za 16 odstotkov višji promet, vendar je bil njen dobiček za polovico manjši kot v letu 2008.

Leto 2010: Obrat na bolje

Že leto 2010 je prineslo več razlogov za optimizem. Oglaševalske, medijske, piarovske in druge agencije so v letu 2010 doživele rast prihodkov. Prvih deset največjih agencij, ki so v letu 2009 zabeležile okoli 190 milijonov prihodkov, je v letu 2010 ustvarilo promet v višini 230 milijonov evrov, kar pomeni, da so dosegle raven iz leta 2008. 

Media Pool vodilni med medijskimi zakupniki

Sodeč po poslovnih rezultatih je prišlo pri medijskih agencijah in zakupnikih v 2010 do zanimivih preobratov. Na vrhu prihodkovne lestvice je bil Media Pool s 60 milijoni evrov prihodkov od prodaje. Družbo mu je delal Media Publikum s približno enakim letnim prometom. Zrasel je tudi prihodek povezanih družb OMG, OMD in PHD, in sicer v povprečju za 15 odstotkov na letni ravni. 

Oglaševalske agencije med najdobičkonosnejšimi

Če smo še za leto 2009 ugotavljali, da so oglaševalske agencije na letni ravni skupaj ustvarile okoli 10 odstotkov nižje prihodke, se je slika leto pozneje močno popravila. Trideset največjih oglaševalskih agencij po prihodkih od prodaje je v letu 2010 skupaj ustvarilo 121 milijonov evrov prihodkov, kar je bilo za 4 odstotke več kot leto prej. 

Agencije za odnose z javnostmi so v letu 2010 poslovale s skupnimi prihodki v višini 23 milijonov evrov, kar je bilo podobno rezultatom iz leta 2009. 

Intervju

maja golob
15. 01. 2021

Maja Golob je soustanoviteljica marketinške agencije Spago, katere poslanstvo je, da…

dobroje
13. 01. 2021

Prodajne police trgovin z živili se šibijo pod različnimi izdelki in za potrošnike, ki se…

Snovalci blagovne znamke Dobroje so si za svoj cilj zastavili, da bodo z lastno dostavo zaposlenim na delovnem mestu ali pa doma omogočili celovit in…

alenka kesar
04. 01. 2021

Alenka Kesar je javnosti znana kot nekdanja voditeljica oddaje Vizita, po slovesu od…

Naši avtorji