• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kadrovski premiki v zavarovalnici ERGO

Andrej Kocič prevzema vodenje zavarovalnice ERGO, podružnice v Sloveniji.

Andrej Kocič, dosedanji predsednik uprave zavarovalnice ERGO, z današnjim dnem (1. marcem 2013) prevzema tudi funkcijo direktorja zavarovalnice ERGO, podružnice v Sloveniji. Še vedno ostaja predsednik uprave ter je pristojen za prodajo, trženje, odnose z javnostmi in kadrovske zadeve.

Pristojnosti spremljave zavarovanj, aktuarskih zadev, kontrolinga, razvoja produktov in IT-ja, pokriva pa tudi področje financ, interne revizije, pravnih zadev in upravljanja premoženja v Življenjski zavarovalnici ERGO je z istim dnem prevzela Andreja Kovačič.

Poleg tega je s 1. marcem 2013 prišlo tudi do sprememb v upravi življenjske zavarovalnice. Doslej so bili v upravi trije člani, odslej pa bosta v družbi delovala dva člana.

Kocič je svojo poslovno pot na področju zavarovalništva začel leta 1997 pri Zavarovalnici Triglav ter bil med letoma 2005 in 2009 njen predsednik uprave. Z zavarovalno skupino ERGO sodeluje od leta 2011, sprva z ERGO Austria International AG s sedežem na Dunaju, od leta 2012 pa je predsednik uprave ERGO Življenjske zavarovalnice.