• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Delo z novo direktorico marketinga in oglasnega trženja

Dragica Grilj, dosedanja poslovna direktorica Slovenskih novic, je prevzela vodenje oddelkov oddelkov marketinga in oglasnega trženja v družbi Delo.

Dragica Grilj

Dragica Grilj, dosedanja poslovna direktorica Slovenskih novic, je prevzela vodenje oddelkov oddelkov marketinga in oglasnega trženja v družbi Delo. Poleg tega bo še vedno opravljala naloge, povezane s poslovanjem Slovenskih novic.

Griljeva je bila pred zaposlitvijo v družbi Delo finančna direktorica v gradbenem inženiringu. Pred tem si je pridobivala izkušnje v družbi Porsche Kredit & Leasing ter na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS, kjer je delovala na področju socialnih transferjev.

Univerzitetna diplomirana ekonomistka trenutno končuje znanstveni magistrski študij na pravni fakulteti v Mariboru, smer davčno pravo.

Ob prevzemu funkcije je poudarila, da bodo med njenimi prvimi nalogami utrditev zaupanja poslovne javnosti v edicije družbe Delo, usmerjanje na aktivno trženje na oglasnem trgu, uresničevanje načrtovane rasti prodaje digitalnih vsebin in stabilizacija prodaje tiskanih edicij.