• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Vodenje Sekcije mladih managerjev je prevzela Tanja Subotić Levanič

Člani Sekcije mladih managerjev Združenja Manager so za novo predsednico izvolili Tanjo Subotić Levanič, direktorico korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union. Na tem mestu je nasledila Lovra Peterlina, direktorja A1 Slovenija.

Program Tanje Subotić Levanič izpostavlja štiri smernice delovanja. To so ljudje, blaginja, planet in poslanstvo. »Smer je trajnostna. V ospredje bomo postavili okoljsko, družbeno in finančno odgovornost. Štirideset odstotkov milenijcev namreč verjame, da bi moralo biti izboljšanje družbe, v kateri živimo, cilj poslovanja podjetij. Poslanstvo, ne le dobiček, bo postalo nova norma. To pomeni, da moramo biti nosilci sprememb na bolje. Čas je za akcijo,« je pozvala nova predsednica sekcije.

Predstavila je tudi svojih osem osrednjih področij delovanja, ki so skrb za zdravo življenje in splošno dobro počutje, podpora in razvoj mladim talentom ter zagovorništvo medgeneracijskega učenja, spodbujanje trajnostne gospodarske rasti in ustvarjanje pogojev za dostojno delo, ambasadorstvo vključevanja in raznolikosti, zagovorništvo trajnostnih načinov proizvodnje in porabe, spodbuda in izmenjava primerov dobrih praks ter trajnostnih rešitev, zagovorništvo transparentnosti in integritete ter sodelovanje in povezovanje.