• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Manager leta 2019 je predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik

Upravni odbor Združenja Manager je za managerja leta 2019 izbral mag. Tomaža Berločnika, ki je vodenje Petrola prevzel leta 2011. V tem času mu je podjetje, ki je danes največje v Sloveniji, uspelo povsem preobraziti; leto 2018 je bilo zanje celo najboljše poslovno leto.

Petrol danes ni več le naftni trgovec, temveč velja za družbo prihodnosti, ki postavlja nove trende in poslovne modele na področju energetike in trgovine. Razvijajo pametne rešitve na področju energetike in mobilnosti, hkrati pa poudarjajo trajnostni razvoj. V sporočilu za javnost so zapisali, da je Tomaž Berločnik korenito preobrazbo podjetja izvedel z opolnomočenjem zaposlenih. Ti med njegovimi najmočnejšimi točkami izpostavljajo vizionarstvo in težnjo k napredku, pogum in odprtost ter predanost in vztrajnost. Pri svojem vodenju v ospredje postavlja najboljšo ekipo, s katero snuje pot do ciljev in posledično do izjemnih poslovnih rezultatov.

V osmih letih 92-odstotno povišanje čistih prihodkov od prodaje

Ko je Berločnik leta 2011 prišel v Petrol, je želel dobro poslovanje še nadgraditi. Začel je s prestrukturiranjem družbe, v drugem mandatu pa se je lotil uresničevanja nove strategije, ki žanje rekordne finančne rezultate. Leto 2018 je bilo najboljše poslovno leto v zgodovini Petrola. Skupina je imela 5,4 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 20 odstotkov več kot leto prej in kar 92 odstotkov več kot leta 2010. V prvem trimesečju leta 2019 so postavili nov rekord, saj so imeli 1,4 milijarde čistih prihodkov, kar je 19 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V letu 2018 so imeli tudi za 13 odstotkov višji čisti poslovni izid v višini 91,8 milijona evrov, EBITDA je bila 171,5 milijona evrov, dodana vrednost na zaposlenega pa 63.800 evrov, kar je 43 odstotkov več od povprečja slovenskega gospodarstva.

V skupini Petrol je bilo konec lanskega leta 4.857 zaposlenih, od tega dobra tretjina v tujini. Pravijo, da imajo njihovi zaposleni v Sloveniji v povprečju za 26 odstotkov višjo bruto plačo od slovenske povprečne bruto plače. V podjetju imajo vzpostavljen tudi sistem razvoja kadrov in poslovno akademijo za usposabljanje mladih obetavnih kadrov, izvajajo coachinge in programe mentoriranja ter imajo mrežo internih ambasadorjev.

Pravijo, da je vizionarski, karizmatičen in odprt

Berločnik je v družbi uvedel organizacijsko kulturo, ki temelji na zaupanju, prevzemanju odgovornosti in sodelovanju. Zaposleni so z njegovim prihodom dobili večja pooblastila,  Berločnik pa je tudi spremenil odnos do napak v podjetju, saj, kot pravi, brez napak ni novih idej in inovativnosti, posledično pa tudi ni razvoja in rasti podjetja.

Najožji sodelavci o njem pravijo, da je vizionarski, karizmatičen in odprt, predan je delu in poudarja težnjo k napredku. Je tudi ambiciozen in želi s Petrolom do leta 2022 postati pomemben regijski 'igralec' na treh ključnih področjih: v energetiki, mobilnosti in trgovini. To bodo dosegli z inovacijami in digitalnimi rešitvami ter partnerstvi in prevzemi. Lani so odkupili večinske oziroma 100-odstotne deleže družb: mBills, Megaenergija, Ekoen, Ekoen S. in Zagorski Metalac.

Za uresničitev teh ciljev bodo investirali več kot 500 milijonov evrov, od tega kar polovico v energetiko in trajnostno mobilnost, saj se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in odgovornosti do planeta in zanamcev. Lani so za investicije namenili 86,5 milijona evrov – med drugim tudi za nove bencinske servise in nove produkte, ki so pomemben segment –; lani so namreč 22 odstotkov vseh prihodkov ustvarili s produkti, ki so jih razvili v zadnjih treh letih. Ob vsem naštetem se v Petrolu zavedajo tudi svoje družbene odgovornosti, so pri Združenju Manager še zapisali v sporočilu za javnost.

Priznanje bo Tomaž Berločnik prejel danes zvečer na Managerskem kongresu v Portorožu.