• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Anja Jurca iz Hoferja na Pristop

Pristopovemu oddelku za tržno komuniciranje se je kot direktorica projektov pridružila Anja Jurca, ki se je že na začetku svoje kariere kalila v oddelku korporativnega komuniciranja.

Anja Jurca se na Pristop vrača iz Hoferja, kjer je štiri leta skrbela za področje komuniciranja in stikov s strankami, pa tudi odgovornega vodenja podjetja. Aktivna je na področju strateškega komuniciranja in je sodelovala pri projektih, nagrajenih z nagradami SOF in Effie.