• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Upravni odbor SOZ in Oglaševalsko razsodišče z novim vodstvom

Člani Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) so na današnji seji Zbora članov SOZ izbrali nove člane Upravnega odbora SOZ in Oglaševalskega razsodišča, ki zaključujeta svoj redni mandat.

Novi člani Upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice (UO SOZ) za mandatno obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2017 so: Mojca Avšič, Tomaž Drozg, Ana Ivandič, Tamara Glavina Knafelc, Špela Levičnik Oblak, Enzo Smrekar, Franci Valjavec, Robert Zatler in Andraž Zorko. Predsednika oz. predsednico UO SOZ bodo člani UO SOZ izvolili na konstitutivni seji januarja naslednje leto.

Oglaševalsko razsodišče, ki deluje pod okriljem SOZ, bodo v mandatu od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2016 vodili novoizvoljeni člani Andreja Zadnik Andoljšek, pomočnica izvršnega direktorja za marketing in razvoj v Mercatorju, Roman Berčon, direktor agencije Votan Leo Burnett, Cene Grčar, odvetnik v družbi Pro Plus, in Marko Vičič, soustanovitelj, partner, direktor in izvršni kreativni direktor v Futuri DDB, vsi kot kandidati oglaševalske javnosti, ter Milena Fornarazič, neodvisna svetovalka, Gordana Petek Ivandič, upokojenka in svetovalka, in doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru kot kandidatke neodvisnih javnosti.