• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Boštjan Prijanovič prevzema vodenje agencije New Moment Y&R

Z oktobrom 2013 se v agencijo New Moment Y&R vrača Boštjan Prijanovič. Prevzel bo vodstvo agencij v Ljubljani in Zagrebu.

Boštjan Prijanovič

Kot pravi Boštjan Prijanovič,  je delo v oglaševanju in trženju del njegovega življenja že 18 let. Kot partner in direktor je v letih od 2003 do 2007 vodil agencijo New Moment Y&R Ljubljana in nato svojo vizijo uresničeval v agenciji Saatchi & Saatchi kot njen direktor. Je tudi predsednik upravnega odbora Slovenskega združenja oglaševalskih agencij.