• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Hrvaška dobila prvo visoko šolo za komunikacijski menedžment

Nova šola, ki bo izvajala visokošolski program »Mediji in kulture družbe« in višješolski študij »Odnosi z javnostmi«, nosi ime ameriškega pionirja odnosov z javnostmi Edwarda Bernaysa.

Visoka šola za komunikacijski menedžment Edward Bernays s sedežem v Zagrebu je prva visokoizobraževalna institucija na Hrvaškem in regiji, ki izvaja višješolski in visokošolski študij s področja komunikacijskega menedžmenta in odnosov z javnostmi. Na Hrvaškem sicer že obstajajo tako državne fakultete in zasebne visoke šole, ki izvajajo podobne programe, a je Bernays prva institucija, ki uvaja višje- in visokošolsko izobraževanje. Visokošolski študij »Mediji in kultura družbe« bo trajal tri leta, z njegovim zaključkom pa bo študent prejel naziv diplomant novinarstva in odnosov z javnostmi prve stopnje. Višješolski študij »Odnosi z javnostmi« bo trajal dve leti, po njegovem končanju pa bo diplomiranec dobil naziv strokovnjak za odnose z javnostmi. Bernays je z vpisi na oba programa začel v juliju.

Kot pravijo predstavniki nove šole, je znano, da v hrvaški piarovski stroki prevladuje mnenje, da je glavna težava današnjih študijskih programov, povezanih z odnosi z javnostmi, nepripravljenost študentov za samostojno delo po diplomi, osnovni razlog za to pa je nezmožnost pridobivanja praktičnih izkušenj v okviru študija. Nova visoka šola bo zato največji poudarek namenjala praktičnemu vidiku študija, zato bodo na njej predavali vodilni mednarodni strokovnjaki za odnose z javnostmi, med njimi Les Potter, Anne Bernays (hči Edwarda Bernaysa), Lynne Montgomery, hrvaški univerzitetni profesorji in vidni člani Hrvaškega združenja za odnose z javnostmi (HUOJ). Šola Edwarda Bernaysa bo sodelovala tudi s številnimi podjetji, institucijami, mediji in agencijami, ki bodo študentom omogočili, da že med študijem dobijo praktične izkušnje iz različnih segmentov in se tako lažje usmerijo pri nadaljnjem študiju kot tudi pri razvoju profesionalne kariere.

Za prvega dekana šole so imenovali Damirja Juga, znanega hrvaškega strokovnjaka za odnose z javnostmi, ki je zadnjih deset let delal v eni od vodilnih hrvaških agencij za odnose z javnostmi Millenium Promocija. Poleg tega je v teh letih veliko predaval na zagrebški Fakulteti političnih znanosti, Univerzi VERN in številnih drugih visokoizobraževalnih ustanovah.

Vir: HUOJ, Media Marketing