• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Uporaba družbenih omrežij za izvršne direktorje nujna

Agencija za odnose z javnostmi Weber Shandwick je v sodelovanju z raziskovalno agencijo KRC Research opravila raziskavo o prisotnosti izvršnih direktorjev na družbenih omrežjih.

(Foto: Dreamstime)

Rezultati raziskave kažejo, da je kar 76 odstotkov zaposlenih na vodilnih položajih mnenja, da bi izvršni direktorji morali uporabljati družbena omrežja. Slednja služijo kot učinkovit in interaktiven način podajanja informacij, zato bi zaposleni na vodilnih položajih naj, kot kredibilni ponudniki vsebin, komunicirali tudi na ta način.

73 odstotkov zaposlenih katerih izvršni direktorji objavljajo na družbenih omrežjih so njihovi sledilci in 69 odstotkov si želi, da bi njihovi nadrejeni vsebine objavljali še pogosteje.

80 % vprašanih je mnenja, da je komuniciranje izvršnih direktorjev preko družbenih omrežij dober način deljenja informacij, 78 % jih je mnenja, da ima pozitiven učinek na podjetje in 76 % pravi, da na ta način kažejo svojo inovativnost.

Izvršni direktorji prisotnost na družbenih omrežjih najpogosteje zavrnejo, ker je uporaba netipična v njihovi regiji ali panogi. Prav tako velikokrat ne prepoznajo dodane vrednosti.

Raziskava je bila opravljena med 610 direktorji na 10 različnih trgih.

Vir: webershandwick.com