• Facebook
  • Twitter
  • RSS

V Evropi vzpon etno-piarja

Kljub temu, da narodne manjšine v večini Evropskih mest predstavljajo okrog 20 odstotkov prebivalstva jim mediji, oglaševalci in stroka odnosov z javnostmi niso posvečali posebne pozornosti. Vendar nekateri gospodarski sektorji, kot sta telekomunikacija in zavarovalništvo, že prepoznavajo priložnosti manjšinskih skupnosti, k temu so bili delno prisiljeni zaradi upada v obstoječih tržnih okoljih.

Gospodarska kriza na nek način vpliva na javno zaznavanje priseljencev, niso več le breme države ampak prispevajo h gospodarstvu in družbi, saj so zaposleni, so potrošniki, podjetniki, volivci. Oglaševalske agencije, oddelki marketinga  in strokovnjaki odnosov z javnostmi se v tem primeru ne srečujejo samo z jezikovnimi preprekami, izziv predstavlja medkulturni komunikacijski »know-how«. 

Primer dobre prakse predstavljajo nekatera telekomunikacijska podjetja, ki so manjšinam ponudila posebno ugodne cene klicev v države iz katere izhajajo. Zavarovalnice in banke pa so načrtno zaposlovale ljudi iz manjšinskih skupnosti.

Za kakovostno delo z manjšinami pa komunikacijski stroki primanjkuje predvsem empiričnih podatkov. V avstrijski PR agenciji The Skills Group, podružnici FleishmanHillard, so se skupaj z dunajsko manjšinsko revijo Das biber, raziskovalnim podjetjem meinungsraum.at in EthnOpinion.at lotili prve raziskave na nemško govorečem področju, ki koristijo oglaševalcem, oddelkom marketinga in odnosov z javnostmi ter pri razvoju novih produktov in storitev.

Če bo komunikacijska stroka izkoristila priložnosti tako imenovanega etno-piarja je zraven napredka stroke moč pričakovati vsaj delno premostitev socialnih in kulturnih preprek.

Vir: iccopr.com