• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Šola DOP v maju, v jeseni Nadaljevalni LSPR

V okviru Londonske šole za odnose z javnostmi se bo v maju pričelo izobraževanje četrte generacije udeležencev Šole DOP, v jeseni pa bo potekal mednarodni nadaljevalni program na področju odnosov z javnostmi.

Namen Šole družbene odgovornosti podjetij (Šole DOP) je udeležence seznaniti s pomenom, vplivom in koristjo družbeno odgovornih vsebin v podjetjih in organizacijah. Med drugim bodo izvedeli kako lahko družbena odgovornost okrepi vrednote deležnikov, poveča ugled znamke in podjetja. Razjasnili bodo terminologijo povezano z družbeno odgovorno tematiko ter pojasnili vlogo DOP pri oblikovanju javnih politik na državnem, evropskem in globalnem nivoju ter v odnosih med podjetji in vlado.

Nadaljevalni LSPR ponuja vsebino zasnovano na podlagi analiz trga in sledi trendom ter izobraževalnim potrebam izkušenih komunikatorjev, diplomantov LSPR in managerjev, ki pri svojem delu potrebujejo znanja o upravljanju korporativnega ugleda svojih organizacij.