• Facebook
  • Twitter
  • RSS

PR panoga je optimistična

Mednarodno združenje svetovalnih agencij (ICCO) je predstavilo rezultate zadnje raziskave merjenja komunikacijskih trendov.

Komunikacijska panoga je optimistična. Več kot polovica (57 odstotkov) predstavnikov svetovalnih agencij za odnose z javnostmi je prepričanih, da se bo potreba in profitabilnost njihovih storitev v naslednjem četrtletju povečala. Da bo stanje ostalo nespremenjeno, meni 37 odstotkov.

To je pokazala zadnja raziskava merjenja komunikacijskih trendov, ki jo je v drugem četrtletju 2012 izvedlo Mednarodno združenje svetovalnih agencij (ICCO). Raziskava je pokazala tudi, da je komunikatorjem največji izziv določanje cen svojih storitev.

42 odstotkov vprašanih je to označilo kot velik izziv, 10 odstotkov pa jih navaja, da je določanje cene največji izziv, s katerim se danes soočajo svetovalne agencije. 36 odstotkom sodelujočim v raziskavi se zdi ta izziv zmeren, 10 odstotkom majhen, ostali trije odstotki pa tega ne vidijo kot izziv za njihovo poslovanje.