• Facebook
  • Twitter
  • RSS

4 stebri za ohranjanje dobre podobe podjetja na spletu

Dobri odnosi z javnostmi lahko zelo vplivajo na naravo komunikacije na spletu. V razmislek vam posredujemo štiri stebre, ki jih IPRA navaja kot ključne za uspeh.

Foto: Pixabay

»Pojdi stran od negativnih ljudi. Oni imajo problem za vsako rešitev.« - Albert Einstein

Odnosi z javnostmi je postala funkcija, ki vključuje odnose z mediji, tehnologijo, ustvarjanje vsebin in vključevanja vplivnežev. Povečala se tudi odgovornost, saj je naenkrat treba oblikovati skupnosti in spodbujati konstruktivne debate.

Ko namesto cinizma in nevljudnosti podjetje uporabi kulturo odprtosti in spoštovanja, je pot veliko lažja. IPRA, mednarodno združenje za odnose z javnostmi, navaja štiri stebre na katere bi morali biti komunikatorji pozorni.

Pogovor

Pomembno je, da se pri kupcih spodbudi apetit za komunikacijo. Zaprtost in način »brez komentarja« lahko resno škodita podobi podjetja. Še najbolj, ker podjetja tako ne pridobijo zaupanja svojih sledilcev. Strokovnjaki za odnose z javnostmi se morajo zato osredotočiti na dodajanje avtentičnosti in perspektive komunikaciji z interesnimi skupinami. 

Konflikt

Ne za kričanje in kreganje, temveč gre za spor, ki se zgodi med pogovorom. Zdrav konflikt spodbuja inovacije in gradi splošno mnenje. Vsako veliko podjetje se slej ko prej sreča z njim in ustrezno posredovanje, brez nelogičnih dejstev, zapoznele retorike ali dokazovanja, ugled samo še okrepi.

Vljudnost

Odgovor na vsako vprašanje interesnih skupin mora biti na spoštljiv način, ki bi ga uporabili tudi pri stiku s kupcem. Odgovori na vprašanja kupcev pa morajo biti na način, kot da odgovarjamo zelo dobremu prijatelju. Podjetje, ki jasno kaže vljudnost pri vsaki interakciji, si zasluži pravico, da pove občinstvu naj se vede, kot se vede podjetje samo.

Kultura

Čas je za razvojno spremembo komunikacijske kulture. Blagovne znamke in ugledi so danes soustvarjeni in gradijo pripoved v povezavi z vsakim segmentom občinstva. Podjetja bi morala prevzeti vlogo vodje pogovora, stranke pa se sprijazniti s tem, da nimajo nadzora nad vsakim vidikom sporočila.

Dobro zasnovani okvir skupaj z konstruktivno razpravo lahko podjetjem pomaga pri razvijanju ugleda, ki ga odprtost do pogovora še poveča, vendar to zahteva privzem ne tako zanemarljivega tveganja javnega transparentnega in spoštljivega komuniciranja. Z vidika posameznika je nujno, da pridobimo na kredibilnosti, saj nas bo samo ta ločila od preostalih nepomembnih informacij na spletu.

Povzeto po IPRA