• Facebook
  • Twitter
  • RSS

»Največji izziv je povezati vse deležnike«

Jernej Smisl, vodja korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, je na konferenci odnosov z javnostmi PRO.PR v srbskem Zlatiboru poleg še ene slovenske predstavnice, Alenke Jakomin s Pristopa, prejel nagrado za prispevek k stroki. Tudi on je za MM podal svoje mnenje, s katerimi največjimi izzivi se trenutno sooča stroka odnosov z javnostmi.

Jernej Smisl, vodja korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union.

Kaj vam pomeni nagrada PRO.PR?

Nagrada PRO.PR pomeni lepo priznanje za preteklo delo in veliko odgovornost za naprej. 

S katerimi največjimi izzivi se trenutno soočate pri svojem delu kot vodja korporativnih odnosov?

Moje delo je izredno prepleteno. V prihodnosti pričakujem tudi v Sloveniji verifikacijo funkcije korporativnih odnosov (»corporate affairs«), ki je predvsem v zahodnem svetu del vsakdana.

Veliko se govori o trajnostnem razvoju, ki pa seveda ni povezan samo z varovanjem okolja. Trajnostni so tudi odnosi, zato pri tej transformaciji vidim največji izziv. Največji izziv je sicer povezava vseh deležnikov. 

Katerim izzivom pa bi se po vašem mnenju morala najbolj posvetiti stroka odnosov z javnostmi na splošno v Sloveniji? Na katerem področju so slovenski komunikatorji odlični in kje jim po drugi strani še primanjkuje znanja in veščin?

Mislim, da bi se morali najbolj posvetiti notranji komunikaciji. V svetu novih medijev in pomanjkanja osebnega stika bo komunikacija med zaposlenimi najpomembnejša za gradnjo kulture organizacije. Bi pa težko sodil, kje smo odlični in kje ne; vedno pa je prostor za napredek.