• Facebook
  • Twitter
  • RSS

»Odnose z javnostmi je treba pozicionirati kot strateško funkcijo«

Alenka Jakomin, svetovalka na področju korporativnega komuniciranja v agenciji Pristop, je na konferenci odnosov z javnostmi PRO.PR v srbskem Zlatiboru prejela nagrado za svoj prispevek k razvoju stroke. Vprašali smo jo, kaj ji pomeni to priznanje in kateri so trenutno največji izzivi v odnosih z javnostmi.

Alenka Jakomin v agenciji Pristop že več kot 20 let vodi različne komunikacijske projekte in kampanje. (Foto: osebni arhiv)

Kaj vam pomeni priznanje PRO.PR?

Nagrajence nominirajo predstavniki strokovnih združenj, pretekli nagrajenci, člani Mednarodnega združenja za odnose z javnostmi (IPRA), predstavniki medijev, izbere pa jih mednarodna strokovna komisija. Tako da sem lahko samo počaščena, ponosna in hkrati izjemno vesela, da so na podlagi mojega dosedanjega strokovnega dela pri različnih projektih, številnih komunikacijskih kampanjah kot tudi v strokovnih združenjih in na številnih konferencah, programskih odborih ter festivalih in v žirijah prepoznali moj osebni prispevek k razvoju stroke odnosov z javnostmi in komunikacijskega menedžmenta. Imam ga za nekakšen mali regijski oskar v naši stroki za prispevek k razvoju in širjenju znanja v tem poklicu.

Kako bi ocenili vsebine na letošnji konferenci PRO.PR? 

Vsebinsko je bila konferenca izjemno bogata in pestra, prav tako predavatelji, dinamika podajanja vsebin je bila odlična s kombinacijo predavanj in okroglih miz, predstavitvami študij primerov in raziskav. Predavatelji so bili praktično povsod, iz Jadranske regije, ZDA, Londona, Italije … Nekaj je bilo za tiste, ki šele začenjajo svojo poklicno pot na področju odnosov z javnostmi, veliko vsebin – analitike in raziskave ter zanimivi  primeri iz prakse – pa tudi za tiste, ki na takšnih srečanjih marsikdaj dobimo nove ideje za svoje lastno delo.

Kateri so po vašem mnenju trenutno trije ključni izzivi odnosov z javnostmi v Sloveniji?

Nujnost pozicioniranja stroke kot strateške funkcije upravljanja različnih javnosti, doseganje večjih proračunov pri razporejanju odstotkov za komuniciranje ter ohranjanje visoke stopnje profesionalosti in etičnosti pri našem vsakodnevnem delu, predvsem pa iskanje takšnih KPI-jev, ki dokazujejo prispevek odnosov z javnostmi pri komunikacijskih in poslovnih uspehih projektov, kampanj, pozicioniranju korporativnih ali produktnih blagovnih znamk … In da to ni zgolj pozitivna ali nevtralna medijska objava.

Nagrado PRO.PR je med slovenskimi predstavniki poleg Alenke Jakomin prejel tudi Jernej Smisl, vodja korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union. Jutri boste lahko prebrali še njegovo razmišljanje o največjih izzivih v odnosih z javnostmi.