• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kako cenjeni so komunikatorji v Sloveniji?

Med praktiki odnosov z javnostmi prevladujejo ženske s fakultetno izobrazbo in neto plačo v višini od 1000 do 1300 evrov. Za svojo plačo napovedujejo, da bo še vsaj prihodnji dve leti ostala nespremenjena – a na enaki ravni ostaja že kar nekaj let.

Foto: Dreamstime

Zgornje podatke smo dobili iz raziskave, ki smo jo v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje trga in medijev, Mediana izvedli pri reviji Marketing magazin in podjetju Kliping, naslovili pa smo jo »Koliko so vredni komunikatorji v Sloveniji?« Z njo smo želeli preveriti, kako zaposleni v odnosih z javnostmi vidijo svojo vrednost in položaj v podjetju.

V prvem prispevku, objavljenem v novem, marčevskem MM-u, smo se posvetili demografiji anketiranih, njihovem delovnem mestu in plačilu za opravljeno delo. Naslednjič bomo poročali o izzivih, spremenjenih pogojih in dodatnih obremenitvah komunikatorjev, ki so nam jih zaupali sodelujoči, nato pa še o tem, kako cenjeni so komunikatorji v očeh svojih nadrejenih, torej direktorjev oziroma predsednikih uprav podjetij. In še pika na »i«: vsi podatki iz raziskave bodo objavljeni v podrobnem poročilu, ki ga bomo izdali v aprilu.

Nekaj podatkov iz raziskave:

  • največ (26 odstotkov) sodelujočih piarovcev je starih med 35 in 40 let;
  • velika večina (70 odstotkov) jih ima končano fakulteto ali bolonjski magisterij;
  • 41 odstotkov anketiranih je zaposlenih v velikem podjetju z nad 250 zaposlenimi;
  • največ (29 odstotkov) jih ima naziv vodje oddelka ali službe za odnose z javnostmi;
  • med nalogami, ki jim posvečajo največ časa, so na prvem mestu odnosi z mediji, sledijo odnosi z zaposlenimi in odnosi z javnim sektorjem;
  • največji delež  vprašanih (26 odstotkov) mesečno prejema plačo med 1000 in 1300 evri.

 

Kolumna je bila objavljena v marčevski številki Marketing magazina (#429). 

Preberite članke v tiskani izdaji MM-a, še preden jih objavimo na spletu. Revijo naročite tu.

Foto: Dreamstime