• Facebook
  • Twitter
  • RSS

BledCom 2017: Korporativna družbena odgovornost v hipermodernih časih

Bled bo med 30. junijem in 1. julijem Hotelu Golf gostil štiriindvajseti mednarodni simpozij o raziskovanju odnosov z javnostmi BledCom. Osrednja tema letošnjih razprav bo korporativna družbena odgovornost v hipermodernih časih (»CSR in Hypermodern Times«).

Foto: BledCom 2016

Udeleženci simpozija BledCom, ki ga organizira Center za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, se bodo posvetili trajnostnemu razvoju in (korporativni) družbeni odgovornosti, ki se prakticirata že vsaj sto dvajset let. Po besedah organizatorjev simpozija izraz korporativna družbena odgovornost v zadnjih dveh desetletjih uživa »obujeno« pozornost, še posebej po vzpostavitvi prostovoljne pobude Global Compact pod okriljem Organizacije združenih narodov.

Udeleženci z vsega sveta bodo poskušali najti odgovore na vprašanja, kot so: katere odgovornosti imajo podjetja in druge organizacije do posameznikov, skupnosti, okolja, ki nas obdaja, in planeta v celoti; kakšno vlogo imajo odnosi z javnostmi in strateško komuniciranje v tem kontekstu ter kakšno je stanje akademskega korpusa znanja na tem področju prakse.