• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Zaupanje v voditelje se še naprej zmanjšuje

Zadnja raziskava ene največjih svetovnih agencij za odnose z javnostmi Ketchum Leadership Communication Monitor (KLCM) 2016 kaže na vedno večji razkorak med stopnjo zaupanja in pričakovanji potrošnikov glede poslovnih in političnih voditeljev. Rezultati kažejo, da jih 23 odstotkov verjame, da so vodje s svojimi dejanji učinkoviti in le 13 odstotkov se jih strinja, da vodje prevzemajo potrebno odgovornost.

Ilustracija: Dreamstime

Peta raziskava KLCM, ki jo Ketchum izvaja vsako leto, je na vzorcu 3 tisoč potrošnikov iz 10 držav po svetu raziskovala zaznavanje potrošnikov na področju učinkovitega vodenja, komunikacije in povezave med njima. 71 odstotkov vprašanih meni, da je dobra komunikacija potrebna za učinkovito vodenje, le 31 odstotkov pa jih je prepričanih, da vodje dobro komunicirajo. Voditelji lahko po njihovem mnenju najbolj vplivajo na zaznavanje potrošnikov preko javnih nastopov (56 odstotkov vprašanih), intervjujev na televiziji (53 odstotkov), spletne strani podjetja (51 odstotkov) in poročil podjetij (43 odstotkov). Najmanj so potrošniki dovzetni za televizijske oglase (25 odstotkov) in tiskane oglase (14 odstotkov).

23 odstotkov vprašanih ne dvomi v učinkovitost vodij, zgolj 13 odstotkov pa se jih strinja, da vodje prevzemajo potrebno odgovornost. Po drugi strani jih kar 65 odstotkov namerava kupovati manj ali pa celo prenehati z nakupovanjem izdelkov nekega podjetja zaradi spornih dejanj vodilnih v tem podjetju.

Politiki ne izpolnjujejo pričakovanj ljudi

Mnenja vprašanih pa so še bolj negativna, ko gre za politike. 63 odstotkov jih meni, da politiki ne izpolnjujejo njihovih pričakovanj, le 7 odstotkov pa jih verjame, da politiki prevzemajo potrebno odgovornost. V učinkovitost politikov jih verjame dobra petina oziroma 22 odstotkov. Po prepričanjih vprašanih ne bo prihodnost prav nič boljša, saj jih je zgolj 12 odstotkov optimističnih glede napredka primernosti in učinkovitosti političnih odločitev, 51 odstotkov pa jih meni, da se bo stanje le še poslabšalo. Velik razkorak je tudi v zaznavanju oziroma učinkovitosti reševanja problemov na treh področjih, ki jih imajo vprašani za najpomembnejša, in sicer gospodarstvo, korupcija in izobrazba, pri čemer je učinkovitost reševanja teh problemov po mnenju vprašanih le 23-, 22- oziroma 20-odstotna. 

Po raziskavi sodeč so ženske pri vodenju, ko je govora o treh ključnih lastnostih vodij, kot so vodenje z vzorom, transparentnost in priznavanje napak, uspešnejše od moških, čeprav kar 61 odstotkov vprašanih verjame, da bodo voditelji v bližnji prihodnosti moškega spola.