• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Na konferenci SKOJ tudi o merjenju učinkov komuniciranja

Je možno učinkovito komunicirati, ne da bi merili doseganje učinkov komunikacijskih aktivnosti? Kaj prinašajo najnovejši trendi v merjenju in vrednotenju komuniciranja? Kaj bodo prinesle predvidene spremembe medijske zakonodaje? To je le nekaj od tem, ki se jim bo posvetila dvodnevna Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi (SKOJ), ki se danes začenja v Portorožu.

Postavljanje realnih komunikacijskih ciljev in merjenje njihovega doseganja predstavlja temelj vsakega komunikacijskega programa, je temelj, na katerem sloni Barcelonska listina o načelih merjenja in vrednotenja učinkov komuniciranja in njena lanskoletna nadgradnja. Uporabnost nadgradnje Barcelonske listine bo na SKOJ-u uvodoma predstavil Ben Levine, podpredsednik za globalne raziskave in analitiko v agenciji za odnose z javnostmi Ketchum in član uprave Mednarodnega združenja za merjenje in evalvacijo komuniciranja (AMEC).

Praktiki odnosov z javnostmi se pogosto sprašujejo, kako merljivost komuniciranja izpostaviti kot samoumevno, tako za komunikatorje kot vodstva organizacij. »Tako kot mora komunikacijska strategija izhajati iz poslovnega problema, tudi merjenje komuniciranja in njegovih učinkov mora temeljiti na zastavljenih poslovnih in izvedenih komunikacijskih ciljih, ki so edinstveni za vsak projekt«, meni Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje pri Zavarovalnici Triglav, katere predstavniki bodo na letošnjem SKOJ-u predstavili primer dobre prakse na tem področju.

Medijske spremembe in etika v javnem komuniciranju

Na konferenci bodo poskušali osvetliti tudi povezanost sprememb v medijih s spremembami v odnosih z javnostmi in njun medsebojni odnos. Pogled stroke in prakse bodo na petkovi okrogli mizi predstavili mag. Kristina  Plavšak Krajnc, direktorica vladnega urada za komuniciranje, Tanja Starič, urednica uredništva prvega programa Radio Slovenija, dr. Sandra Bašić Hrvatin, profesorica na Univerzi na Primorskem in članica strokovne komisije ministrstva za kulturo za pripravo medijske strategije, dr. Dejan Verčič, profesor odnosov z javnostmi in vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi, in dr. Marko Milosavljević, profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede.

Zaključni tematski konferenčni sklop bo posvečen pravici do obveščenosti in zasebnosti v javnem komuniciranju. Dr. Andraž Teršek, profesor, ustavnik in pravni filozof, bo naslovil temo etike v javnem komuniciranju, Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica, pa bo osvetlila primere javnih obsodb, ki kot pravi sama, »padajo hitro in brez premisleka, zlasti glede posledic za žrtev.«