• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Častno razsodišče PRSS zaskrbljeno glede javnega komuniciranja organizacij in javnih oseb

Častno razsodišče Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS) v javnem pismu izraža svojo skrb zaradi padca ravni javnega komuniciranja organizacij in javnih oseb v Sloveniji. Kot opažajo, se v zadnjem obdobju v vse večji meri uveljavljajo slabe prakse v njihovem komuniciranju, saj se izmikajo načelom javnosti, odgovornosti, odprtosti, preglednosti, dvosmernega komuniciranja in vključevanja. Komunikatorje pozivajo k spoštovanju profesionalnih in etičnih norm in kodeksov ravnanja.

Ilustracija: dreamstime

»Različne prakse neodzivnosti (s sklicevanjem na skrajne zakonske roke za podajanje odgovorov medijem), izmikanja  vprašanjem in zahtevam javnosti, nevključevanja javnosti v odločanje, pogojevanja dajanja izjav novinarjem z zahtevami po avtorizaciji novinarskih prispevkov, sklicevanja novinarskih konferenc, na katerih se ignorira večino zastavljenih vprašanj, podcenjujočega in zaničevalnega odnosa do predstavnikov medijev in s tem do javnosti in podobne, so nestrokovne, neetične in nedopustne v prostoru javnega komuniciranja in kažejo na nekompetentnost predvsem vodij organizacij s takšnimi praksami kot tudi oseb, ki so v njih zadolžene za komuniciranje z javnostmi,« so v javnem pismu zapisali člani člani častnega razsodišča PRSS Nataša Zanuttini, Marjeta Tič Vesel, Pedja Ašanin Gole, Maja Rečnik in Karmen Uglešič.

Kot pravijo, tovrstne prakse vse bolj potiskajo v ozadje dobre prakse komuniciranja tudi v javnem sektorju, ki jih izvajajo kompetentna in profesionalna vodstva ter komunikatorji teh organizacij, od policije in finančne uprave do nekaterih občin in bolnišnic. Zato pozivajo vse komunikatorje, ne glede na to, ali so člani PRSS ali ne, k spoštovanju profesionalnih in etičnih norm in kodeksov ravnanja.

Ker so odgovorne osebe organizacij hkrati tudi njihovi prvi komunikatorji, velja poziv tudi njim. Ob tem kot referenčni vir izpostavljajo Priporočila o zagotavljanju javnosti dela v javnem sektorju, ki jih je leta 1998 sprejela skupščina Slovenskega društva za odnose z javnostmi.