• Facebook
  • Twitter
  • RSS

PRSS predstavil novi zbornik o teoriji in praksi slovenskih odnosov z javnostmi

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) in IABC Slovenija sta nedavno izdala strokovni zbornik Teorija in praksa slovenskih odnosov z javnostmi II, ki so ga včeraj javno predstavili.

Foto: PRSS

O zborniku in njegovem pomenu za razvoj in uveljavljanje stroke in strokovnih standardov so spregovorili dr. Dejan Verčič, redni profesor in vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, Tamara Valenčič, prejemnica nagrade business issue award, najvišje nagrade Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev (IABC), ter uredniki zbornika Pedja Ašanin Gole, Nada Serajnik Sraka in Vita Kernel.

Kot je v uvodu k zborniku zapisal Iztok Verdnik, predsednik PRSS, ta dokazuje, kako mnogocentrično, mnogopodročno in mnogotematsko se je v preteklih, skoraj petnajstih letih, ki jih povzema, nadaljevala profesionalizacija odnosov z javnostmi v Sloveniji. Kot meni, je zbornik dokaz, da slovenska stroka ni le sledila globalnemu razvoju, temveč ga je aktivno soustvarjala in opredeljevala.

V knjigi je zbranih 52 slovenskih komunikacijskih primerov, ki so nastali v slovenskem okolju v zadnjih petnajstih letih in so bili nagrajeni z nagradami prizma in zlato pero (Gold Quill), nacionalno in IABC-jevo mednarodno nagrado za odličnost v odnosih z javnostmi. Vsi prispevki v zborniku – predstavljene primere spremljajo strokovno-teoretski članki, ki postavljajo širši strokovni okvir predstavljeni praksi – so objavljeni v slovenščini in angleščini. 

Več informacij o zborniku je objavljenih na spletni strani PRSS.