• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Za nagrado Horus se poteguje 19 prijavljenih del

Na razpis za slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, ki sta ga v začetku julija letos objavila Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) je do 15. oktobra prispelo 20 prijav, od tega je bilo v ocenjevanje razvrščenih 19 prijav, saj je eden od zavodov od prijave odstopil še pred iztekom roka za oddajo vlog.

Za kategorijo podjetja je tako prispelo 12 prijav (štiri majhna podjetja, štiri srednje velika podjetja, dve veliki podjetji in dve socialni podjetji) in za kategorijo zavodi tri prijave. Za posebna priznanja – podjetnika s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, je prispela ena prijava, in sicer zaGáborja Roposa iz Madžarske. Za splošno posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, sta prispeli dve prijavi, in sicer za dr. Darjo Piciga in Aneja Sama. Za posebno priznanje novinarju sta prav tako prispeli dve prijavi, prva za Edito Cetinski Malnar (RTV Slovenija), druga pa za ekipo Vala 2012 Jano Vidic, Natašo Zanuttini inJernejo Jevševar.

Prispele prijave bo ocenjevalo več kot 20 uveljavljenih strokovnjakov v dveh krogih vse do začetka decembra. Nagrajenci in prejemniki posebnih priznanj bodo znani predvidoma v prvi polovici decembra 2014.