• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Objavljen je razpis za nagrado Horus

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) sta skupaj s partnerskimi organizacijami že šestič zapored objavila razpis za Horus, slovensko nagrado za družbeno odgovornost. Z razpisom, ki je odprt do 15. oktobra 2014, želijo poiskati in nagraditi celovite pristope k družbeni odgovornosti pravnih oseb in posameznikov.

Na razpis za nagrado Horus se lahko prijavijo podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki izvajajo aktivnosti in projekte družbene odgovornosti, s katerimi nadgrajujejo minimalne, z zakonom določene standarde poštenega in zato uspešnega poslovanja. Kandidate za posebna priznanja lahko predlagajo tako pravne kot fizične osebe. Ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij.

V okviru nagrade Horus bodo tudi letos podeljena tri posebna priznanja, in sicer za posameznika oz. organizacijo, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, za novinarja/ko in za podjetnika/co s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. posvetu.

Poslanstvo nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij.  Po besedah Anite Hrast, direktorice IRDO in koordinatorke projekta Horus, dosedanji finalisti in nagrajenciporočajo o pozitivnih učinkih svojega sodelovanja na razpisu za nagrado Horus. »Poudarjajo, da so prejeli številne pohvale svojih deležnikov, kar je vse vplivalo na povečanje njihovega ugleda in s tem poslovne uspešnosti,« pravi Hrastova.

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani www.horus.si