• Facebook
  • Twitter
  • RSS

17. SKOJ bo namenjen multipraktikom

7. in 8. novembra 2013 bo v Portorožu pod sloganom MultiPRaktiKOM potekala 17. Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi (SKOJ). Konferenca bo postregla s predavanji domačih in tujih strokovnjakov, ki bodo z udeleženci delili svoja znanja in izkušnje ter jim ponudili široko paleto svežih pogledov na ključna področja odnosov z javnostmi.

Kot so sporočili iz Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS), ki organizira SKOJ, domači in tuji predavatelji udeležencem ne bodo zgolj enosmerno predstavljali svojih idej, znanj in izkušenj, ampak jim bodo na voljo tudi za oseben pogovor in svetovanje o problemih, s katerimi se soočajo pri svojem delu.  

Konferenca se bo začela s predavanjem SLO PR 2013 v purgatoriju: gremo gor ali dol?, sledila pa bo okrogla miza Menedežer in njegov PR: Od tehnične podpore do sodelovanja pri sprejemnju poslovnih odločitev. V drugem sklopu bodo udeleženci prisluhnili tujim predavanjem: Piarovci - multimedijski uredniki in pripovedovalci zgodb, ki mu bo sledilo predavanje Načrti za novo uporabo in uveljavljanje nacionalne znamke I feel Slovenia.

Prvi dan konference se bo končal s slavnostno podelitvijo nagrad Slovenskega društva za odnose z javnostmi –Papirus, Prizma, Primus in Prostovoljec leta.

Prvo predavanje drugega konferenčnega dne bo namenjenu coachingu in upravljanju odnosov, sledilo bo predavanje Komunikator kot podpora prodajne funkcije. Zatem bo pozornost namenjena komunikatorjem v javni upravi in javnem sektorju ter komuniciranju prestrukturiranja podjetja. Konferenca se bo končala s sklopom Družbena odgovornost in aktivno državljanstvo.