• Facebook
  • Twitter
  • RSS

SKOJ vabi k oddaji primerov iz prakse

17. Slovenska konferenca za odnose z javnostmi (SKOJ), ki bo 7. in 8. novembra 2013 v Portorožu, bo tokrat posvečena »multiPRaktiKOM«. Organizatorji vabijo vse zainteresirane, naj do 30. avgusta 2013 prijavijo primere iz prakse, ki bodo v primeru izbora predstavljeni na konferenci.

Foto: dreamstime

Programski svet 17. Slovenske konference za odnose z javnostmi (SKOJ) vabi predstavnike slovenskih organizacij, institucij, agencij ter samostojne strokovnjake, da prijavijo primer iz prakse kot njihov prispevek k najboljšim komunikacijskim izkušnjam minulega leta za morebitno predstavitev na konferenci. Kot je na spletni strani SKOJ zapisal programski svet, naj predstavitev vključuje odnose z javnostmi s katerega koli področja, lahko tudi kot del integriranega komunikacijskega načrta. Predvsem pa naj pomeni dodano vrednost odnosov z javnostmi za podjetja, organizacije, deležnike, blagovne znamke in družbo. Rok za oddajo prijav s študijo primera je 30. avgust 2013.