• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Najbolje oblikovana knjiga leta 2019 je monografija Alana Hranitelja

Na 35. Slovenskem knjižnem sejmu so podelili nagrado in plakete za najbolje oblikovano knjigo v različnih kategorijah. Najbolje oblikovana knjiga letošnjega leta je monografija slovenskega kostumografa Alana Hranitelja Vzporedni svetovi/Parallel worlds 2006–2019.

Knjigo, ki jo je založilo Umetniško društvo Ronson, je oblikovala in s svojimi ilustracijami prepletla Teja Ideja. »Debela in velika monografija – a ne pretirano težka za svojih skoraj petsto strani – pritegne pozornost s črno naslovnico, ki spominja na usnje, ter z gradacijo tiskov zlate folije in UV laka šivankinega motiva, ki dinamično izriše incialo A. Oboje že nakazuje vsebino monografije svetovno znanega kostumografa. Likovno bogata in vrhunsko izvedena prezentacija z avtorjevim slogom ni le skladna, kolaži ga oblikovno namensko kot strani, ki ločujejo vsebinske sklope, enakovredno dopolnjujejo. Ob pazljivi izbiri bele oziroma črne podlage glede na tip fotografije, likovno razkošje, značilno za Hraniteljevo delo, z načinom uporabe tako širokega diapazona likovnih elementov in tehnik prikaza avtorjevih del, oblikovanje ne moti, ampak se z umetnikovim slogom na svojih dveh dimenzijah organsko poveže kot vzporedni svet Hraniteljevi eruptivni ustvarjalnosti. Tipografska harmonija in kompozicijska umeščenost besedila v strukturo praznega ter polnega prostora ob skrbnem odnosu oblikovalke do najdrobnejšega detajla hkrati dokazuje oblikovalkino obvladovanje ‘dramaturgije’ tako kompleksne knjižne celote in samega procesa od zasnove do nastanka knjige preko tiskarskega procesa. Ob tej veličastni knjigi pomislimo, da je prehod kamele skozi šivankino uho morda celo možen,« je knjigo komentirala neodvisna strokovna žirija, v kateri so bili predsednik Matija Medved ter članici Neli Kodrič Filipić inMaja Gspan.

Alan Hranitelj bo izvode svoje monografije Vzporedni svetovi/Parallel worlds 2006–2019 podpisoval v četrtek, 5. decembra 2019, ob 18. uri v knjigarni Konzorcij v Ljubljani.