• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Zavarovalnici Triglav mednarodne nagrade za letno poročilo

Zavarovalnica Triglav je v Hamburgu prejela štiri priznanja ARC Awards za komunikacijsko kakovost svojega letnega poročila. Zasnovali so ga v sodelovanju z agencijo Studio Kernel.

Mednarodni žiriji na tekmovanju ARC (tekmovanje za najbolje letno poročilo oziroma Awards for Annual Reports) in še pred tem na IADA(mednarodno tekmovanje za oblikovanje letnih poročil ali The International Annual Report Design Awards)sta Skupino Triglav nagradili z zlatom za inovativen pristop. Ob zlatem priznanju je ARC-ova žirija Triglavovemu poročilu podelila še srebrno za interaktivnost, nagradila pa ga je tudi z bronastima priznanjema za spletno in grafično oblikovanje ter v kategoriji najboljše fotografije in videa.

Kot sta povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica marketinga, in Tomaž Žust, direktor strateškega načrtovanja in kontrolinga v Zavarovalnici Triglav, so priznanja še toliko pomembnejša, ker so povezana z inovativnostjo in uporabo novih tehnologij. S ključnim sporočilom Energija Skupine so namreč želeli izpostaviti pomen, ki sta ga v novi poslovni strategiji pridobila prav odprtost celotne poslovne skupine za ideje in vpeljevanje sodobnih tehnologij. Poudarjata, da so se letna poročila v zadnjih letih preoblikovala in zahvaljujoč svetovnemu spletu ter vpeljavi nefinančnih vsebin postala razumljivejša in dostopnejša širšemu krogu uporabnikov.