• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Pošta Slovenije z novo celostno grafično podobo

Skupina Pošta Slovenije je s prestrukturiranjem na začetku novembra poenotila svoje blagovne znamke. Prenova vključuje tudi prvo osvežitev celostne grafične podobe po letu 1995. O prenovi smo se pogovarjali s Petro Mencingar Cvar, direktorico področja prodaje in razvoja pri Pošti Slovenije.

Zadane cilje je treba predstaviti javnosti

Kot je za MM povedala Petra Mencigar Cvar, je bila ureditev arhitekture blagovnih znamk in uvedba konsistence v komuniciranje celotne skupine nujna. Le tako lahko po njenih besedah dosežejo prepoznavnost in napredek pri trženju storitev. »Če želimo slediti strateškim ciljem, ki smo si jih zadali, jih je treba tudi javnosti ustrezno predstaviti, in sicer tako vizualno kot tudi z drugimi oblikami komunikacije,« pojasnjuje sogovornica. Spremembo celostne grafične podobe bodo z vidika obvladovanja stroškov v prakso uvajali postopoma. Nekatera področja, kot so spletne strani, intranet, spletne aplikacije, bodo urejena hitro ali pa so že bila urejena. Druga bodo zahtevala nekoliko več časa zaradi načela racionalnosti in uporabe obstoječih materialov. Vidna podoba Skupine Pošta Slovenije sicer še naprej ostaja v prepoznavni rumenočrni barvni kombinaciji s posodobljenim simbolom poštnega roga. Celostna grafična podoba je delo mariborske agencije Kraft & Werk.

V korak s časom stopa tudi slogan

Korporativni slogan so spremenili iz »Zanesljivo vsepovsod« v »Zanesljivo z vami«. »S tem želimo poudariti, da je zadovoljen uporabnik naših storitev bistvo naših prizadevanj pri razvoju modernih in konkurenčnih storitev, zanesljivost pa obljuba, ki jo bomo na podlagi korporativnih vrednot Skupine Pošta Slovenije izpolnjevali tudi v prihodnje,« je v sporočilu za javnost izjavil mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije.

Usmeritev v razvoj in nadgradnjo inovativnih storitev

Petra Mencingar Cvar poudarja, da Pošta Slovenije ni več zgolj ponudnik klasičnih poštnih storitev, ampak razvojno usmerjen poštno-logistični operater in ponudnik IT-storitev. Zaradi upadanja klasičnih poštnih storitev in zamenjave z elektronskimi načini komuniciranja ter posledično spremenjenih navad uporabnikov se Pošta Slovenije vse bolj usmerja v razvoj in nadgradnjo inovativnih in konkurenčnih storitev. »Sledimo strategiji rasti na področju paketnih, logističnih in informacijskih storitev. Zaradi tega smo oblikovali celotno Skupino Pošta Slovenije, ki jo poleg Pošte Slovenije sestavlja tudi sedem odvisnih družb, v paketno-logistično in IT-podjetje, ki nastopa na domačem in tujem trgu,« sklene sogovornica.