• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razpis: MK nagrajuje oblikovanje vizualne podobe Prešernovega sklada

Ministrstvo za kulturo je razpisalo natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe Prešernovega sklada. Prva nagrada je devet tisoč evrov (bruto), prijave pa sprejemajo do 15. septembra 2017.

Idejna rešitev obsega osnovne vizualne razpoznavne elemente (znak in logotip), izbiro razpoznavne črkovne vrste, določitev razpoznavnih barv, rešitev medsebojnih odnosov vizualnih konstant in rešitve komunikacijskih elementov.

V ocenjevalni žiriji soEdi Berk, predsednik žirije in oblikovalec, Vinko Möderndorfer, predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, Miro Benulič z Ministrstva za kulturo ter oblikovalca Maja Gspan in Marjan Kocjan.

Razpisna dokumentacija je na vpogled na povezavi.