• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Abecedna vojna v podobi Maje Gspan

Oblikovalka Maja Gspan je za gledališko predstavo Iva Svetine ABC Oder Krieg (Abecedna vojna), ki jo pripravlja zavod za umetniško produkcijo Muzeum, zasnovala izvirno celostno podobo.

Plakat za predstavo ABC oder Krieg.

Novo dramsko besedilo, ki ga je pesnik in dramatik Ivo Svetina napisal na pobudo Muzeuma, temelji na obdobju od leta 1831 do leta 1835 na Dunaju, kjer se srečujejo jezikoslovci in literati (Jernej Kopitar, Vuk Karadžić, Matija Čop in France Prešeren) v trenutku, ko se oblikuje pisava, zapis slovenskega jezika. Kot pravijo v Muzeumu, predstava, ki bo igrana v treh jezikih (slovenščini, srbščini in nemščini), odpira mednarodni gledališki prostor in možnosti za medkulturne vibracije. Prvi korak bo povezava z gledališčem v Beogradu, kasneje pa tudi z avstrijskim prostorom.

Po besedah oblikovalke Maje Gspan je bil zasnovati plakat za predstavo o črkarski vojni velik tipografski izziv. »V knjižnici pokojnega dedka Alfonza, literarnega zgodovinarja, v mladih letih tudi malo pesnika, kasneje utemeljitelja rokopisnega oddalka v NUK ter strastnega raziskovalca inkunabul in še bolj zbiralca starih knjig, sem našla drobno »knixico« (slika 1 v fotogaleriji) brez platnic, iz pomečkanega, porjavelega voluminoznega ročno izdelanega papirja, vezanega s konopljo v šest snopičev. Težko bi se našlo kaj ustreznejšega za uporabo pri vizualizaciji dramskega besedila Iva Svetine kot abecednik, izdan leta 1833, in natisnjen 's Kienrajhovimi pismenicami'«, pripoveduje Gspanova.

Kakšni so bili takratni a-, b-, c-ji, je razvidno iz zgornje vrstice na plakatu (slika 2 v fotogaleriji). »Primerjalno slovanskemu besedilu na lihih straneh se v knjižici pojavlja gotica, od srednjega veka do sredine 19. stoletja, v drugi svetovni vojni s strani fanatičnega »nadčloveka« ponovno oživljen črkovni zapis germanskih jezikov. S štiri leta mlajšega letaka iz istega vira, prav tako po poli stavljenega iz latinskih in gotičnih črk, slovenske in v nemščino prevedene slavitvene pesmi »svitlimu Zefaju FRAZNU I.« ... »pete v Prulah, 17. velikiga serpana 1829«, smo si izposodili tipografijo za drugo besedo naslova gledališke predstave. Idejo o pravični zastopanosti cirilice smo opustili iz komunikacijskih razlogov. Kolaž naslova A, b, c, oder Krieg sem dopolnila s krajo iz časa konstruktivma v likovni umetnosti dostopnih tiskarskih tipografskih elementov fonetičnega zapisa slovenskih glasov (sicer nemške besede),« je o podobi predstave še povedala Gspanova.

Premiera predstave ABC oder Krieg (Quasi una fantasia) bo 15. januarja v Prešernovem gledališču Kranj in 10. februarja v Cankarjevem domu v Ljubljani. Več o njeni vsebini si lahko preberete tu.

Plakat za predstavo ABC oder Krieg.
Oglas za predstavo ABC oder Krieg.
Slika 1: »Knixica«
Slika 2