• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Javni natečaj za uradni znak označbe kakovosti slovenskih prehranskih izdelkov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je objavilo javni natečaj za zbiranje predlogov uradnega znaka za označbo kakovosti »izbrana kakovost« z namenom promocije kmetijskih in živilskih proizvodov.

Kot so zapisali na MKO, mora novi znak »Izbrana kakovost – Slovenija« postati znak zaupanja, zato je treba pri njegovem kreiranju in nato pri njegovi uporabi dosledno upoštevati jedrno obljubo ter koristi, ki jih prinaša.

Cilj uvedbe novega znaka je, da bodo kakovostni slovenski prehranski proizvodi enotno označeni, poleg tega pa tudi enotno komuniciranje za nastop na trgu, da jih bo potrošnik zlahka prepoznal in jim zaupal. Kot ciljno skupino znaka so na MKO opredelili ženske in moške med 15 in 75 let.

»Z novim znakom želimo uveljaviti označbo, ki bo slovenskim proizvodom omogočila razlikovalno vrednost na osnovi kakovosti. Z znakom ciljamo na vse, ki že kupujejo ter zaupajo kakovosti slovenskih proizvodov in so njeni ambasadorji. Z njihovo pomočjo in promocijo znaka želimo izobraziti tudi ostale potrošnike, še posebej mlajše in jim vliti zaupanje, da so slovenski proizvodi kakovostni. Z znakom potrošniku sporočamo značilnosti »izbrane kakovosti« v skladu s preverjenimi standardi kakovosti,« so pri MKO zapisali v razpisni dokumentaciji. Novi znak bo v prvi vrsti namenjen označevanju prehranskih izdelkov. Poleg pojavljanja na teh izdelkih se bo uporabljal tudi v oglaševalskih akcijah z različnimi komunikacijskimi kanali.

Z zmagovalcem natečaja bo sklenjena pogodba za izvedbo storitve in odkup avtorskih pravic v vrednosti 10.000 evrov. Drugouvrščeni bo prejel denarno nagrado v višini 2.000 evrov, tretjeuvrščeni pa v višini 1.000 evrov. Ocenjevanje prispelih rešitev bo potekalo v dveh krogih. V prvem bo komisija za formalni pregled vlog na ministrstvu za kmetijstvo in okolje preverila pravočasnost in popolnost vlog ter izpolnjevanje formalnih pogojev, v drugem pa bo prispele znake presojala strokovna žirija. Ta bo pri ocenjevanju upoštevala štiri merila, in sicer prepoznavnost znaka tudi v najmanjši izvedbi in njegovo nezamenljivost, likovno čistost, razumljivost in sporočilnost, izvirnost in uporabnost znaka na različnih embalažah, v različnih medijih in situacijah.

Zainteresirani naj svoje vloge pošljejo v pisni obliki po pošti na naslov ministrstva za kmetijstvo in okolje najkasneje do 23. maja 2014. Javni natečaj in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani MKO.