• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Ali je avtorska zakonodaja v Evropi že primerna za digitalno dobo?

Evropska komisija ocenjuje ali je avtorska zakonodaja še vedno primerna za digitalno dobo.

Fotografija: Dreamstime

Evropsko združenje komunikacijskih agencij (European Association of Communications Agencies, EACA) sledi dogajanju na področju avtorske zakonodaje kot pridružena članica - s statusom opazovalca v delovni skupini, ki deluje na področju uporabniško ustvarjenih vsebin.

Primarni načrt zakonodajalca je doseči inovativno, obojestransko zadovoljivo rešitev obstoječe problematike za vse deležnike. Največji izzivi so: transparentnost na področju uporabniško ustvarjenih vsebin  in zavedanje (izkušnje, katera že obstoječa dela so bila avtorizirana in katera ne, so nujno potrebne za kulturo deljenja vsebin), težave za ustvarjalce pri vrednotenju njihovih uporabniško ustvarjenih vsebin  (npr. v primerih, kjer bi bilo delo originalno in priljubljeno glede na število klikov); težave pri spoštovanju ekskluzivnih pravic (v smislu avtorizacije uporabe zaščitenega dela ali v smislu zahtevkov po plačilu iz tega naslova); ter več sodelovanja med lastniki avtorskih pravic in platformami.

Vir: soz.si