• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Ustavno sodišče ukinilo sporne kvote obvezne slovenske glasbe

Ustavno sodišče (US) je razveljavilo dva člena zakona o medijih, ki določata kvote obvezne slovenske glasbe na zasebnih radijskih in televizijskih postajah v Sloveniji. Omejitve oziroma kvote odslej veljajo le še za javne radijske in televizijske programe. V skupini Next Media verjamejo, da kvote glasbenikom določajo poslušalci.

US je razsodilo, da sta 86. In 86. a člen v nasprotju z drugim členom ustave. Foto: Pixabay

US je razsodilo, da sta 86. In 86. a člen v nasprotju z drugim členom ustave. Ta določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Odločitev so utemeljili z nejasnostjo in nedoločnostjo zakonske določbe, ki je po oceni ustavnega sodišča »v konkretnih primerih dejansko neuresničljiva«.

Po uvedbi kvot leta 2016 je bila zmeda precejšnja. Začnimo s tem, kaj naj bi veljalo »na papirju«. Najmanj 20-odstotni delež radijskega programa je morala predstavljati glasba, ki je izključno ali v večinskem delu izvajana v slovenskem jeziku, razen ko gre za radijske in televizijske programe, ki v večinskem delu predvajajo instrumentalno glasbo. Prav tako je morala najmanj četrtino omenjene instrumentalne glasbe predstavljati slovenska glasba, ki je bila prvič predvajana pred največ dvema letoma. Ste še z nami? V praksi je bilo zmede še več.

Med drugim so bile nejasnosti pri razumevanju, kaj sploh je slovenska glasba in številne druge dileme. Radijske postaje so tako morale med 6. in 19. uro predvajati najmanj 60 odstotkov celodnevnega deleža slovenske glasbe, ki za javni radio znaša najmanj 40 odstotkov vse predvajane glasbe, za radio s programom posebnega pomena najmanj 25 odstotkov, za komercialni radio pa najmanj 20 odstotkov.

Kvote glasbenikom nastavljajo poslušalci

V skupini Next Media, pod okrilje katere sodijo tudi Hitradio Center, Rock Radio in Radio Ekspres. pozdravljajo odločitev US. Po njihovih ugotovitvah se obvezne glasbene kvote praktično nikjer na svetu niso izkazale za pametno odločitev, prej nasprotno. »Pred slabim mesecem je v parlamentu EU v Bruslju potekala konferenca evropskih radijskih postaj (AER ali Association of European Radios, op. p.), na kateri so vodilni radijski strokovnjaki iz celotne Evrope poudarjali pomen deregulacije radijske zakonodaje v dobi tehnoloških velikanov. Kot primer slabe prakse so predstavili uvedbo obveznih glasbenih kvot v nam bližnji Slovaški. Leta 2016 so Slovaki uvedli obvezne 25-odstotne kvote domače glasbe. Samo v treh letih je skupni radijski doseg padel s 65 % na 60 %, pri čemer je bil največji padec med mladimi. Ti so v raziskavi preprosto povedali, da domače glasbe ne želijo poslušati v tako veliki meri in so zato prisiljeni poslušati internacionalne radijske postaje, streame in druge glasbene servise, ki jim ne vsiljujejo glasbe, ki jih ne zanima,« pojasnjuje David Irgolič, glavni in odgovorni urednik v skupini Next Media. Verjame, da slovenska glasba ne potrebuje kvot zato, da bi našla svoj prostor v radijskih programih. »Vemo pa, da so na koncu poslušalci tisti, ki glasbenikom vsakič znova nastavljajo ogledalo oziroma kvoto.«

David Irgolič je glavni in odgovorni urednik v skupini Next Media