• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Agencija za varstvo konkurence ima pomisleke glede prevzema Pro Plusa

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je danes na spletni strani objavila izhodišča glede prevzema medijske hiše Pro Plus s strani družbe United Group.

Foto: Miro Majcen

Spodaj navajamo bistvene točke (vir: Finance). Prav tako je bistveno, da to ni končna odločitev. United Group ima 45 dni časa, da navede dejstva in dokaze v svojo korist ter poda morebitne predloge.

  • o predmetni koncentraciji: »prihaja tako do prekrivanja dejavnosti na istih upoštevnih trgih (horizontalne združitve) kot do povezav, ki bi lahko omejevale konkurenco na tesno povezanih trgih«;
  • o horizontalnih učinkih predmetne koncentracije in konglomeratnih učinkih: »Glede na dosedanje ugotovitve Agencije bi s predmetno koncentracijo lahko prišlo do horizontalnih učinkov predmetne koncentracije na trgu televizijskega oglaševanja, trgu nakupa pravic za prenos športnih televizijskih vsebin in na veleprodajnem trgu dobave otroških televizijskih programov.«;
  • o ostalih učinkih predmetne koncentracije: možnost trajnega usklajenega sodelovanja z drugimi operaterji na trgu, povečanje zmožnosti in motiva združenega podjetja za izvajanje izključitve pri surovinah (tako da bi poslabšalo pogoje dobave programov Pro Plusa drugim operaterjem, zlasti z dvigom licenčnin), povečanje zmožnosti in motiva združenega podjetja za izvajanje izključitve pri strankah v obliki popolne izključitve v obliki delne izključitve in drugi neusklajeni učinki, saj bi združeno podjetje pridobivalo občutljive poslovne informacije o svojih konkurentih, kar bi mu omogočalo bistveno konkurenčno prednost.

 Celotno sporočilo za javnost si lahko ogledate tukaj.